שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

חוברת עבודה לפסח

מיומנויות לגיל הרך

חוברת עבודה

הגיל הרך

משרד החינוך

חוברת עבודה לפסח

מיומנויות לגיל הרך

חוברת עבודה

הגיל הרך

משרד החינוך

טבלת סדר יום

מיומנויות לגיל הרך

הגיל הרך

אחיה

תמונות רגשות

מיומנויות לגיל הרך

מרכז למידה

הגיל הרך

אחיה

אפית מצות

ניסן

מרכז למידה

הגיל הרך

יוכבד פליישמן | עיבוד אחיה

אחיה

חומרי ניקוי

ניסן

מרכז למידה

הגיל הרך

יוכבד פליישמן | עיבוד אחיה

אחיה

קלסר-רגשות

אדר

מרכז למידה

אחיה

אחיה

מבצע

מה אתם בוחרים- קלפי ופתקי הצבעה

פיתוח חשיבה

מבצע

אחיה

אחיה

העתקות דגמים-רגשות

אדר

מרכז למידה

אחיה

אחיה

מילים מהלב-כותרת מרכז שפה-רגשות

אדר

מרכז למידה

אחיה

אחיה

מניה בתפזורת – לחודש אדר

מוכנות לחשבון

מרכז למידה

הגיל הרך

יוכבד פליישמן-עיבוד אחיה

אחיה

השלמות דגמים- לחודש אדר

תפיסה חזותית

מרכז למידה

הגיל הרך

יוכבד פליישמן-עיבוד אחיה

אחיה

שלבי צמיחה- מהזרע עד לשתיל

מיומנויות לגיל הרך

מרכז למידה

הגיל הרך

יוכבד פליישמן-עיבוד אחיה

אחיה

אחר

טבלת התארגנות ערב- בנים

מיומנויות לגיל הרך

אחר

הגיל הרך

אחיה

אחיה

אחר

טבלת התארגנות ערב- בנות

מיומנויות לגיל הרך

אחר

הגיל הרך

אחיה

אחיה

אחר

טבלת התארגנות בוקר- בנים

מיומנויות לגיל הרך

אחר

הגיל הרך

אחיה

אחיה

טבלת התארגנות בוקר- בנות

מיומנויות לגיל הרך

הגיל הרך

אחיה

אחיה

טבלת התארגנות בוקר – בנות

מיומנויות לגיל הרך

הגיל הרך

אחיה

אחיה

מה מתאים לגן ומה לבית הספר?

תפיסה חזותית

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

הקיפו את אותיות החודש- חוברת דפי עבודה

תפיסה חזותית

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה