שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

מגילת רות- סיפור המגילה ושאלות

מגילת רות

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

מגילת רות- דף שאלות

מגילת רות

דף עבודה

כיתות א, ב

מיכאל אסייג

-

סיפור מגילת רות-דף השלמה

מגילת רות

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

סיכום

מגילת אסתר

אסתר

סיכום

כיתות ג, ד, ה

קלמן וינגרטן

-

ביאורי מילים

ביאור ספר דברי הימים

דברי הימים

באורי מילים טייטש

כיתות ו, ז, ח

שטוב

-

שאלות חזרה

מבחן בדניאל

דניאל

מבחן

כללי

תת נועם התורה

-

שאלות למגילת אסתר ג-ד

אסתר

דף עבודה

כללי

לוריא חני

-

שאלות למגילת אסתר ה-ו

אסתר

דף עבודה

כללי

לוריא חני

-

שאלות למגילת אסתר ז-ח

אסתר

דף עבודה

כללי

לוריא חני

-

שאלות למגילת אסתר ט

אסתר

דף עבודה

כללי

לוריא חני

-

מגילת רות-דף עבודה

מגילת רות

דף עבודה

כללי

לוריא חני

-

מגילת רות-דף עבודה

מגילת רות

דף עבודה

כללי

לוריא חני

-

סיכום

הקדמה למגילת רות-סיכום

מגילת רות

סיכום

כללי

לוריא חני

-

תהילים פרק כג

תהילים

דף עבודה

כללי

לוריא חני

-

מגילת אסתר -שאלות א ב

אסתר

דף עבודה

כללי

לוריא חני

-

מגילת רות- דף עבודה

מגילת רות

דף עבודה

כללי

לוריא חני

-

פרפראות

סיפור המגילה בראשי תיבות

מגילת אסתר

פרפראות

כללי

הניג דוד

-

פרפראות

סיפור מגילת אסתר בחרוזים

אסתר

פרפראות

כללי

הניג דוד

-

הסבר שיכתוב

מגילת אסתר – פסוק והסברו

אסתר

הסבר שכתוב

כללי

הניג דוד

-

שיר דיקלום

אני ישנה ולבי ער- שיר השירים- שיר

שיר השירים

שיר דקלום

כללי

אנחנו וצאצאינו

-