שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שיר דיקלום

שיר המעלות בשוב השם – שיר

תהילים

שיר דקלום

הגיל הרך

אחיה

מגילת רות- סיפור המגילה ושאלות

רות

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

אחיה

מגילת רות- דף שאלות

רות

דף עבודה

כיתות א, ב

מיכאל אסייג

-

סיפור מגילת רות-דף השלמה

רות

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

סיכום

מגילת אסתר

אסתר

סיכום

כיתות ג, ד, ה

קלמן וינגרטן

-

חמש מגילות- גזירה והדבקה

רות

דף עבודה

הגיל הרך

חיימוביץ

אחיה

ביאורי מילים

ביאור ספר דברי הימים

דברי הימים

באורי מילים טייטש

כיתות ו, ז, ח

שטוב

-

מגילת רות

רות

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

אחיה

רות המואבייה

רות

מערך שיעור

מורים

אור החיים

-

מגילת רות

רות

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

סיפור מגילת רות

רות

מערך שיעור

מורים

אור החיים

-

סיפור מגילת רות

רות

מערך שיעור

מורים

אור החיים

-

שאלות חזרה

שאלות חזרה לשבועות- קלפים

רות

שאלות חזרה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

רות- אם של מלכות

רות

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

שאלות חזרה

מבחן בדניאל

דניאל

מבחן

תת נועם התורה

-

סיכום

מגילת רות- חוברת סיכום

רות

חוברת סיכום

שלום שוארץ

-

פרפראות

הלכות ומנהגים לשבועות- חוברת סיכום

רות

פרפראות

שלום שוארץ

-

מגילת רות-דף עבודה

רות

דף עבודה

לוריא חני

-

מגילת רות-דף עבודה

רות

דף עבודה

לוריא חני

-

סיכום

הקדמה למגילת רות-סיכום

רות

סיכום

לוריא חני

-