שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

משחק חידון

שעשועונים לחנוכה

כסלו

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

משחק חידון

משחק כיתתי- בדרך אל הכותל-לוח המשחק

חורבן בית המקדש

משחק

אחיה

אחיה

תמונה ציור

דף צביעה בין המצרים

חורבן בית המקדש

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

תמונה ציור

דף צביעה בין המצרים 2

חורבן בית המקדש

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

תמונה ציור

דף צביעה בין המצרים 1

חורבן בית המקדש

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

תמונה ציור

בית המקדש

חורבן בית המקדש

ציור / דף צביעה

יוני גרשטיין

-

משחק חידון

משחק כיתתי- בדרך אל הכותל

חורבן בית המקדש

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

פאזל תמונת ירושלים

חורבן בית המקדש

משחק

מורים

אחיה

אחיה

משחק חידון

פאזל תמונת הכותל

ירושלים

משחק

הגיל הרך

אחיה

פלקט- שיבנה בית המקדש

חורבן בית המקדש

כרזה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

גימטראיות

לימודי העשרה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

שמעון ויזל

-

שיר דיקלום

שוקי ושלוימי מחכים למשיח- שיר

חורבן בית המקדש

שיר דקלום

הגיל הרך

אנחנו וצאצאינו

-

משחק חידון

תשבץ בנושא בית המקדש

כסלו

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

שערי ירושלים

ירושלים

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

שמותיה של ירושלים

ירושלים בתפארתה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

הזהב בבית המקדש

ירושלים בתפארתה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

שערי ירושלים

ירושלים

דף עבודה

כיתות א, ב

אור החיים

-

חוברת העשרה

ירושלים שלפני מאה שנה

ירושלים

חוברת העשרה

כיתות א, ב

אור החיים

-

הכותל

ירושלים

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

סיכום

עניני גלות וגאולה

חורבן בית המקדש

סיכום

שלום שוארץ

-

12