שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

משחק חידון

משחק כיתתי- בדרך אל הכותל-לוח המשחק

חורבן בית המקדש

משחק

כללי

אחיה

אחיה

תמונה ציור

דף צביעה בין המצרים

חורבן בית המקדש

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

תמונה ציור

דף צביעה בין המצרים 2

חורבן בית המקדש

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

תמונה ציור

דף צביעה בין המצרים 1

חורבן בית המקדש

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

תמונה ציור

בית המקדש

חורבן בית המקדש

ציור / דף צביעה

כללי

יוני גרשטיין

-

משחק חידון

משחק כיתתי- בדרך אל הכותל

חורבן בית המקדש

משחק

כללי

אחיה

אחיה

משחק חידון

פאזל תמונת ירושלים

חורבן בית המקדש

משחק

כללי

אחיה

אחיה

משחק חידון

פאזל תמונת הכותל

ירושלים

משחק

הגיל הרך

אחיה

פלקט- שיבנה בית המקדש

חורבן בית המקדש

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

גימטראיות

כללי

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

שמעון ויזל

-

שיר דיקלום

שוקי ושלוימי מחכים למשיח- שיר

חורבן בית המקדש

שיר דקלום

הגיל הרך

אנחנו וצאצאינו

-

משחק חידון

תשבץ בנושא בית המקדש- חדש

כללי

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

שערי ירושלים

כללי

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

שמותיה של ירושלים

ירושלים בתפארתה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

הזהב בבית המקדש

ירושלים בתפארתה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

שערי ירושלים

כללי

דף עבודה

כיתות א, ב

אור החיים

-

חוברת העשרה

ירושלים שלפני מאה שנה

כללי

חוברת העשרה

כיתות א, ב

אור החיים

-

הכותל

כללי

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

סיכום

עניני גלות וגאולה

חורבן בית המקדש

סיכום

כללי

שלום שוארץ

-

סיכום

מעניני בין המצרים- חורבן בית המקדש

חורבן בית המקדש

חוברת סיכום

כללי

הניג דוד

-

12