שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

טיפת ידע

חשון

קישוטים

אחיה

-

אייקון יצירה

גשם של נחת

חשון

יצירה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

אחר

מרכז למידה חשון

חשון

אחר

אחיה

שיר דיקלום

שיר- אולי ירד גשם

חשון

שיר דקלום

מורים

ר' אלתר

אחיה

שיר דיקלום

השיר המקוצר לצלצול- אולי ירד גשם

חשון

שיר דקלום

מורים

ר' אלתר

אחיה

ותן טל ומטר לברכה- קישוט כיתה

חשון

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

עטיפה למחברת סתיו

חשון

כריכה עטיפה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

שיר דיקלום

שיר- פטירת רחל אמנו

חשון

שיר דקלום

ברוך מילגרום

-

שיר דיקלום

י"א בחשון- שיר

חשון

שיר דקלום

כיתות א, ב

ב. מילגרום

-

סוגי שעונים

חשון

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

שיר דיקלום

משיב הרוח- שיר

חשון

שיר דקלום

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

-

אייקון יצירה

דבק נייר ומספריים- יצירה לחורף

חשון

יצירה

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

-

מחברת חורף

חשון

כריכה עטיפה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

תמונה ציור

קבר רחל- בית לחם

חשון

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

חורף בריא- סמלים באידיש ובעברית

חשון

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תפילת הגשם של החנווני

חשון

סיפור

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

-

ותן טל ומטר- כרזה צבעונית

חשון

קישוטים

אחיה

-

תמונה ציור

חורף בריא- לצביעה

חשון

ציור / דף צביעה

אחיה

-

תמונה ציור

ותן טל ומטר- לצביעה 2

חשון

ציור / דף צביעה

אחיה

-

כרזה- לא לשכוח משיב הרוח, ותן טל

חשון

קישוטים

אחיה

-

12