שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

אייקון יצירה

מטריות ממנג'טים

וירא

יצירה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

סיכום

פרשת וירא-חוברת מדרשים

וירא

חוברת סיכום

שלום שוארץ

אחיה

סיפור לפרשת וירא- מצוות הכנסת אורחים

סיפורים

סיפור

כיתות א, ב

יקותיאל לנר

-

מבחן פרשת וירא- חדש!

וירא

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אהרון ברייאר

-

חוברת דפי עבודה לפרשת וירא- אידיש

וירא

חוברת עבודה

כיתות א, ב

אהרון ברייאר

-

פתגמין דתלמודא- עלון בארמית לפרשת וירא

וירא

חוברת עבודה

כיתות ג, ד, ה

ת"ת אור שמחה

-

משחק חידון

תפזורת מדרש רבה

וירא

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

-

תשבץ לפרשת וירא- חדש!

וירא

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

-

מקבץ דפי עבודה לוירא- חדש!

וירא

חוברת עבודה

כיתות א, ב

ברוך ראובן שטיין

-

אייקון יצירה

אוהל אברהם אבינו- גזירה קיפול והדבקה

וירא

יצירה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

שאלות חזרה

שו"ת בפרשת וירא

וירא

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

שטוב

-

תמונה ציור

עקידת יצחק

וירא

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

תמונה ציור

הפיכת סדום

וירא

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

חוברת העשרה

פתגמין דתלמודא- עלון בארמית לפרשת וירא

וירא

חוברת העשרה

כיתות ג, ד, ה

ת"ת אור שמחה

-

פרפראות

ליקוטים וסיפורים- פרשת וירא

וירא

פרפראות

ברוך רובין

-

פרפראות

וורט וטיפ לדרשן הצעיר- פרשת וירא

וירא

פרפראות

ברוך רובין וחיים רוזנשטיין

-

שאלות חזרה

שאלות בקיאות- פרשת וירא

וירא

שאלות חזרה

כיתות א, ב

בו דוד דותן

-

שאלות חזרה

שו"ת פרשת וירא

וירא

שאלות חזרה

כיתות א, ב

בן דוד דותן

-

שאלות בקיאות- פרשת וירא

וירא

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

יהודה ליבמן

-

שאלות בקיאות ברש"י- פרשת וירא

וירא

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

יהודה ליבמן

-