שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

משחק חידון

הדלקת נר חנוכה-מצגת אינטראקטיבית

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

כיתות ג, ד, ה

יהודה שוורץ

אחיה

משחק חידון

משחק סולמות וחבלים לחנוכה

משחקים

משחק

טף לטף

-

על האור

כסלו

קישוטים

רבקה דה האס

-

תמונה ציור

חנוכה- צביעה בפנדה זוהרת

יצירות

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אסתר פינס

אחיה

שיר דיקלום

שיר לסתיו

לימודי העשרה

שיר דקלום

הגיל הרך

עממי

-

מה זה הריח הזה של הגשם?

חשון

קישוטים

רבקה דה האס

-

אילה והפחד

העשרה ופנאי

דף עבודה

הגיל הרך

לאה ירוחימוביץ

-

טיפת ידע

חשון

קישוטים

רבקה דה האס

-

אחר

אחרי החגים זה עכשיו

העשרה ופנאי

אחר

כיתות ו, ז, ח

אחיה

-

שיר דיקלום

ידיד נפש- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

אברהם יגל- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

אני הוא עץ- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

שלום עליכם- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

מנוחה ושמחה- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

כי תעבור במים- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

כאייל תערוג- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

כל מקדש שביעי- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

כי הגדלת – שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

יש בתורה- שיר

שירי שבת

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ידיד נפש- שיר

שירי שבת

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-