שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

מבצע

תכנית המאה

ברכות

מבצע

כיתות א, ב

בני אמונים

פאזל מספרים ברכות

ברכות הנהנין

מרכז למידה

הגיל הרך

יוכבד פליישמן-עיבוד אחיה

אחיה

צבעו לפי המספרים-ברכות

ברכות הנהנין

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

מה בצלחת?

ברכות הנהנין

מרכז למידה

הגיל הרך

אחיה

העץ או האדמה?

ברכות הנהנין

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

דין קדימה בברכות

ברכות הנהנין

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

שיר דיקלום

מעשה בתיק

ברכות הנהנין

שיר דקלום

הגיל הרך

אחיה

אחיה

משחק חידון

רכבת הברכות- משחק לשבת

שירי שבת

משחק

הגיל הרך

אחיה/

אחיה

שאלות חזרה

קצוש"ע סעיף מג'- הלכות ברכות שאלות חזרה

ברכות הנהנין

שאלות חזרה

כיתות ג, ד, ה

אהרונוביץ

-

סיכום

כשרות המאכלים- הרב ויא

ברכות הנהנין

סיכום

כיתות ג, ד, ה

הרב משה ויא

-

סיכום

כשרות המאכלים- הרב משה ויא- תשעט

ברכות הנהנין

סיכום

כיתות ג, ד, ה

הר משה ויא

-

על מה נברך תחילה? עבודה לכיתות נמוכות

ברכות הנהנין

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

את מה מעשרים? עבודה לכיתות נמוכות

ברכות

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

מבצע

מבצע אוספים מאה ברכות

ברכות הנהנין

מבצע

הגיל הרך

אחיה

אחיה

מה נברך? ברכה ראשונה וברכה אחרונה

ברכות הנהנין

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

דומינו בנושא ברכות

ברכות הנהנין

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

ברכת על המחיה- נוסח אשכנז וע"מ

ברכות הנהנין

כרזה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

ברכת מזונות- הדבקת תמונות

ברכות הנהנין

דף עבודה

הגיל הרך

חיימוביץ

אחיה

משחק חידון

משחק ברכות

ברכות הנהנין

משחק

כיתות ג, ד, ה

אחיה

אחיה

נוסח ברכת אשר יצר- ע"מ

ברכות

כרזה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה