שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שאלות חזרה

מבדק בדקדוק

פעלים

מבחן

כיתות ג, ד, ה

בתאל

-

בני משפחה- כינויי שייכות

שם עצם

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

יחיד רבים בנושא משפחה

לימודי העשרה

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

בנין פיעל עבר

פעלים

דף עבודה

כיתות ו, ז, ח

אור החיים

-

הבניינים הכבדים

פעלים

חוברת עבודה

כיתות ו, ז, ח

אור החיים

-

תארים

תארים

דף עבודה

כיתות ו, ז, ח

אור החיים

-

הסמיכות

שם עצם

דף עבודה

כיתות ו, ז, ח

אור החיים

-

משפחות מילים

פעלים

דף עבודה

כיתות ו, ז, ח

אור החיים

-

משפחות מילים

פעלים

דף עבודה

כיתות ו, ז, ח

אור החיים

-

משחק חידון

משחק שורשים

פעלים

משחק

כיתות ו, ז, ח

אור החיים

-

שורשים

פעלים

דף עבודה

כיתות ו, ז, ח

אור החייים

-

שורשים לט"ו בשבט

פעלים

דף עבודה

כיתות ו, ז, ח

אור החיים

-

התיאורים

תארים

חוברת עבודה

כיתות ו, ז, ח

אור החיים

-

סיכום

הצורנים

כללי כתיב

חוברת סיכום

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

פעלים

פעלים

דף עבודה

כיתות ו, ז, ח

אור החיים

-

משמעות הפועל ושם העצם

פעלים

חוברת עבודה

כיתות ו, ז, ח

אור החיים

-

משמעות השורש

פעלים

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

חזרה על שבעת הבנינים

פעלים

דף עבודה

כיתות ו, ז, ח

אור החיים

-

תרגול תבניות ניקוד

שם עצם

דף עבודה

כיתות ו, ז, ח

אור החיים

-

אחר

גימטריה

גמטריה

אחר

אור החיים

-