שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שאלות חזרה

פרק "הכונס"

הכונס

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מאיר גרוניך

-

שאלות חזרה

סיכום לבוחן בבא קמא נו

בבא קמא

מבחן

כיתות ו, ז, ח

אריאל כהן

-

סיכום

גיטין – אגדות החורבן

גיטין

סיכום

כיתות ג, ד, ה

ישראל אברהם לוריא

-

חוברת שאלות ותשובות לפרק ארבע אבות

ארבעה אבות נזיקין

חוברת עבודה

כיתות ו, ז, ח

חיים יעקובזון

-

שאלות חזרה

בבא קמא- פרק הכונס נ"ה ע"ב – נ"ו ע"ב

הכונס

שאלות חזרה

-

מסכת בבא מציעא- דף צט- הכישה במקל- סימון הגמרא

השואל את הפרה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

מנחם שטראוס

-

סיכום

ביאור וסיכום מסכת ראש השנה

ארבעה ראשי שנים

חוברת סיכום

ליאור סיבי

-

סיכום

ביאור וסיכום מסכת מגילה

מגילה נקראת

חוברת סיכום

ליאור סיבי

-

סיכום

ביאור וסיכום מסכת סוכה

לולב הגזול

חוברת סיכום

ליאור סיבי

-

סיכום

טבלאות וסיכומים בפרק השוכר את האומנין

השוכר את האומנין

חוברת סיכום

מאיר גרוניך

-

משנה- במה מדליקין- פלקט

במה מדליקין

כרזה

יצחק רבי

-

תמונה ציור

מסכת שבת- פרק במה מדליקין- תמונה של לכש להמחשה

במה מדליקין

תמונה

יצחק רבי

-

סיכום

טבלאות וסיכומים בפרק אלו מציאות

אלו מציאות שלו

סיכום

כיתות ג, ד, ה

מאיר גרוניך

-

סיכום

טבלאות וסיכומים בפרק הכונס

הכונס

חוברת סיכום

מאיר גרוניך

-

דין קדימה בברכות

ברכות

דף עבודה

גילה לוינגר

ביאורי מילים

פרק הכונס- טייטש ווערטער

הכונס

באורי מילים טייטש

בנימין יורביץ

-

ביאורי מילים

פרק הלולב הגזול- טייטש ווערטער

לולב הגזול

באורי מילים טייטש

בנימין יורוביץ

-

שאלות חזרה

מסכת קידושין פרק ראשון שו"ת בסוגיית עבד עברי

האישה נקנית בשלוש דרכים

שאלות חזרה

ר"מ בכיתה ח

-

סיכום

מסכת קידושין- פרק ראשון סיכום מחלוקת רבנן ור"מ

האישה נקנית בשלוש דרכים

סיכום

ר"מ בכיתה ח

-

סיכום

מסכת קידושין פרק ראשון דף כג עא עב

האישה נקנית בשלוש דרכים

סיכום

ר"מ בכיתה ח'

-