שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

משחק חידון

משחק כיתתי – נוסיף אבנים לבית המקדש

משחקים

משחק

כללי

אחיה

אחיה

אייקון יצירה

חוברת יצירות ללג בעומר

כללי

יצירה

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

אחיה

שיר דיקלום

בר יוחאי- שיר

ל"ג בעומר

שיר דקלום

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

החזן- סיפור ועבודות

כללי

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אחיה

אחיה

חאלקה- דף גזירה והדבקה

כללי

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תרגול תרגילים עד ה-20 – מדורה

כללי

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

מבחן מסכם על דיני ספירת העומר

ספירת העומר

דף עבודה

כיתות א, ב

ח. בקרמן

אחיה

דיני ספירת העומר- דף סיכום והשלמה

ספירת העומר

דף עבודה

כיתות א, ב

ח. בקרמן

אחיה

אייקון יצירה

יצירה- ילדים סביב למדורה

כללי

יצירה

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

אחיה

סיכום

כללי זהירות ממדורות- איחוד הצלה

כללי

סיכום

הגיל הרך

איחוד הצלה

-

קרבן העומר- קטע קריאה ושאלות

קרבן העומר

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

יום ל"ג בעומר-קטע קריאה ושאלות

ל"ג בעומר

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

קרבן העומר- שאלות

קרבן העומר

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

-

ספירת העומר- חוברת ושאלות

ספירת העומר

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

-

אייקון יצירה

מניפה מדורה- יצירה

כללי

יצירה

הגיל הרך

רחל אדלר

אחיה

צבעי האש- עברו על הקווים

כתיבה

דף עבודה

הגיל הרך

אחינ

אחיה

לג בעומר- דבקיות

כללי

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

עברו על הקווים- ל"ג בעומר

כללי

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

דף צביעה ללג בעומר

ל"ג בעומר

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

רבי שמעון בר יוחאי- חוברת עבודה

ל"ג בעומר

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה