תנאי ותקנון השימוש באתר “אחיה ידע” – כלים ותוכן לימודי חווייתי

אחיה ידע הינו אתר ייחודי שנולד כיוזמה מבורכת להנגיש את חומרי הלמידה לעוסקים בחינוך ולתת אפשרויות רחבות, זמינות ויעילות בפורמט איכותי, מעוצב, בעל תוכן רב והשראה – על טהרת הקודש  כל זאת מתוך מטרה להעשיר את עולם החינוך ולהוות במה לאנשי חינוך.

תנאי השימוש והחומר המפורסם באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות אולם הם מתייחסים  לגברים ולנשים כאחד.

זכויות יוצרים:

 1. © כל הזכויות על החומרים המתפרסמים באתר זה שייכות למחברים וליוצרים לסוגיהם, כולל מאמרים, ספרים, תמונות, תשבצים, מצגות, עבודות, ושאר החומרים שבאתר.
 2. הזכויות על תכנות ואפיון האתר שייכים לווינסייט.
 3. הזכויות על איסוף החומר, עיבודו, עיצובו ועריכתו שייכים לאחיה.

חובות ואחריות הגולש:

 1. קבלת השירותים באתר “אחיה ידע” (מכאן ולהלן “האתר“) מותנה בכפוף להסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה. על כן, הנכם מתבקשים לקרוא את התקנון בעיון רב להשיב בחוזר את המסמך כשהוא חתום. כל העושה שימוש באתר ללא חתימה מצהיר כי השימוש הנו בכפוף לאמור בתקנון זה אף ללא חתימתו.
 2. המוצא באתר חומרים שיש מניעה לפרסמם ו/או פגיעה בזכויות יוצרים כלשהם, יודיענו והחומרים ימחקו לאלתר.
 3. השולח תכנים-לימודיים מקצועיים ואחרים (להלן “תכנים”) לאתר אחיה ידע אחראי לבדוק שאין מניעה חוקית לפרסמם.
 4. השולח תכנים מתחייב שמשלוח  התכנים אינו מהווה הפרה של זכויות יוצרים.  התוכן  הנשלח הוא פרי יצירה מקורית של השולח או שהוא הועלה לאתר באישור היוצרים.
 5. השולח לאתר תכנים מאפשר לאחיה לעשות בהם כל שימוש שימצא לנכון ומתיר לאתר לעבד אותם הן מבחינה לשונית והן מבחינה גרפית עפ”י שיקול דעתו.
 6. תנאי השימוש חלים על השימוש בשירות באמצעות כל מחשב או כל מכשיר תקשורת אחר.
 7. ככל ויינתן שם משתמש וסיסמא השימוש בהם הנו אישי בלבד וחל איסור מוחלט להעבירו למי שלא נרשם לאתר.
 8. מוסכם ומוצהר בזאת על ידי המשתמש כי השימוש באתר ובתכניו הינו לצרכי לימוד והוראה בלבד, המשתמש מסכים בזאת כי לא ייצור, ולא יעתיק חומר ממאגר התכנים שבאתר לכל מטרה שהיא הנוגדת את מהות האתר, כגון למטרות מסחריות וכן לא יעלה אחד או חלק מהתכנים וכן לא ייצור קישור ישיר מאתר אחיה ידע לאתר אחר ללא אישור בכתב מאת אחיה.
 9. בכל הפצה של תכנים או שימוש בתוכן שפורסם באתר, אנו מבקשים לציין כי מקור  החומר  הנו מאתר אחיה, וזאת על ידי סימן מים ו/או לוגו תוך וציון כתובתנו באינטרנט או לינק לאתר האינטרנט של אחיה ידע.
 10. אין לעשות באתר שימוש המהווה או העשוי להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין ו/או לפגוע בזכויותיו של צד שלישי.
 11. המשתמש לא יפריע לפעילותו התקינה של האתר, לרבות הפעלת תוכנות לצורך אחזור והעתקה של מידע מהאתר וכן לא יעשה קישורים לתכנים לא ראויים, כגון: תכנים לא חוקיים, תכנים המעודדים אפלייה וכדומה
 12. השימוש באתר “אחיה” ובשירותים שהוא מציע הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש. ההמלצות, חוות הדעת, פרסומים ועוד הינן חוות דעת סובייקטיביות של המפרסמים לאור חוות דעתם ועל דעתם בלבד, ללא כל מעורבות ו/או נטילת אחריות של האתר. כל פעולה שתתבצע על סמך המלצות/חוות דעת אלה תיעשה על ידי המשתמש ובאחריותו הבלעדית בלבד.
 13. השימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש וצוות האתר לא יישא באחריות לכל נזק ישיר/עקיף שייגרם למשתמש. השירותים המוצעים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם (as – is). המשתמש באתר מאשר בכניסתו כי בדק את השירות, מצא אותו מתאים לצרכיו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי צוות האתר או מי מטעמו.

כללי:

 1. האתר מאפשר לפרסם מודעות דרושים אודות משרה פנויה אולם אינו אחראי לתוכן הפרסום ולתקפות המודעה.
 2. מובהר בזאת כי המפרסמים באתר לא עברו מבדקים על ידי “אחיה ידע” ולא הציגו תעודות המוכיחות את השכלתם  וניסיונם בתחום החינוך וההוראה ולפיכך אין לאחיה ידע אחריות על השירות, הפרסום ותוכנו. האחריות לנכונות ולאמינות המידע חלה על המפרסם בלבד.
 3. מוסכם בזאת כי עם הפרסום באתר זה, המורה / המפרסם מאשר לאתר לפרסם את שמו ופרטיו לצד תכנים ו/או מאמרים שפרסם באתר עם או בלי ציון שמו של המפרסם וזאת על פי שיקול דעת האתר.
 4. האתר יכול לבחור אם לפרסם מורה כזה או אחר על פי שיקול דעתו הבלעדי בלבד וללא כל צורך לנמק.
 5. האתר אינו מתחייב להעלות כל תוכן הנשלח אליו, ורשאי לבחור אם ומתי להעלות את התכנים.
 6. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים יישמרו במאגר המידע הממוחשב של האתר והשימוש בו ייעשה בכפוף להוראות כל דין. מובהר בזאת כי הפרטים שיישמרו במערכת הנם שם פרטי ומשפחה, כתובת מגורים ומייל, מספר טלפון – ללא פרטי אשראי (ככל ויינתנו). פרטים אלו נדרשים לשם פניה לגולש בהתאם לדרישות האתר.
 7. אחיה ידע רשאי להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות באתר, וזאת בכדי לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בו, לרבות רובוטים להורדת חומרי לימוד. לבחון מספר הורדות של קבצים ותכנים שונים ולעשות שימוש וקטלוג של הורדות לפי שם משתמש.
 8. האתר מאפשר למשתמשים לרשום משובים על התכנים המתפרסמים בו, אולם מערכת האתר רשאית למחוק משובים פוגעניים. האתר אינו מתחייב לפרסם כל תגובה, לרבות תכנים המועלים על ידי המשתמשים באתר. יחד עם זאת ובאופן בלתי סותר, האתר רשאי לערוך את התכנים שהמשתמשים מעלים. בנוסף, תכנים בעלי אופי אסור, פוליטי, פלילי, מסחרי, מטעה, מפלה וכדומה אסורים לפרסום באתר. מובהר בזאת כי מערכת האתר אינה אחראית לתוכן המשובים שנשלחים על ידי המשתמשים. התכנים שיאושרו לפרסום באתר יהיו חשופים לכלל המשתמשים באתר.
 9. השימוש בשירות והאישור על תנאי השימוש באתר מעידים על הסכמת המשתמשים לקבל דברי פרסומת מהחברה, בהתאם לחוק התקשורת התשמ”ב. דברי הפרסומת ישלחו למשתמשים על פי הפרטים שמסרו לחברה בעת ההרשמה או בעת מסירת הפרטים בטפסי יצירת הקשר. המשתמשים יוכלו לבקש את הפסקת קבלת הפרסומות על ידי משלוח הודעת סירוב קבלתם בכל עת.
 10. השימוש באתר אינו כרוך בתשלום, אולם האתר שומר לעצמו את הזכות לגבות בעתיד תשלומים על שירותים המוצעים כיום בחינם.
 11. מובהר בזאת כי לתשלום ככל ויחול עלול להתווסף עמלות שייגבו על ידי מפעילי סליקת האשראי.
 12. באתר עשויות להופיע פרסומות מטעם מפרסמים שונים. האתר אינו אחראי לתכנים המופיעים בפרסומת ו/או להתקשרות של המשתמשים עם המפרסם.
 13. האתר רשאי לשנות את נראות האתר ואת המפורסם בו וזאת מבלי להודיע על כך מראש ועל פי שיקולו המקצועי.
 14. צוות האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם מאובדן פרטי המשתמשים, כתוצאה מכשל במערכותיהם או באתר.
 15. המשתמשים באתר מתחייבים לפצות את צוות האתר או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו לו, לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. הדברים אמורים גם בגין דרישה שתועלה כנגד האתר על ידי צד שלישי
 16. דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על השימוש באתר. כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש יידון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

סמכות ביטול הרישום:

 1. האתר או מי מטעמו יוכל לחסום משתמש מלעשות שימוש בתכני האתר ו/או לכתוב תגובה וזאת ככל ויתרשם כי פעולות אותו גורם אינם ראויות או מקובלות, או בגין העלאת תוכן שאינו ראוי ו/או מנוגד או פוגע בזכויות יוצרים, וכן יהא רשאי למחוק תגובות מסוימות שאינן הולמות את אופי ורוח האתר.
 2. כמו כן רשאי האתר לחסום משתמש במידה והמשתמש מסר את שם המשתמש והסיסמה האישיים שלו לשימושו של צד שלישי, או אם יהיה קיים חוב כספי למפעיל השירות והמשתמש לא פרע את החוב, ו/או בכל מקרה אחר בו מפעילי השירות סבורים כי הביטול מוצדק ונכון בשל הנסיבות.

 

 

פרסם מודעה

כתוב כאן את מודעת הדרושים שלך