העכבר תקול, חלון העבודה פתוח לכל אורך המסך, ואנו רוצים להקטינו, להגדילו, או להזיזו……

  • ALT + רווח , יפתח לנו את תיבת הדו שיח בסרגל העליון של החלון
  • נבחר באפשרות שחזר, נקיש על 'enter' במקלדת לאישור הפעולה
  • לאחר מכן נקיש שוב ALT + רווח ונבחר 'הזז' או 'שנה גודל'
  • כעת נוכל להזיז, להגדיל, להקטין ולמזער את החלון באמצעות מקשי החיצים במקלדת

בהצלחה,
ברוך רובין