שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

תמונה ציור

כיור הנחושת

ויקהל

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרשטיין | עיבוד דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

תמונה ציור

וכי ידיו של משה עושות מלחמה

בשלח

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

עזר למחנכים- עיבוד דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

תמונה ציור

קרבן פסח

בא

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

תמונה ציור

מכת צפרדע

וארא

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

תמונה ציור

משה מוכיח את דתן ואבירם

שמות

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

תמונה ציור

כבוד מלכים ליעקב אבינו

ויחי

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

תמונה ציור

יעקב אבינו מברך את פרעה

ויגש

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אלי וגולד

דבורה וינגולד

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת וארא

וארא

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת שמות

שמות

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת האזינו

חומש דברים

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת ניצבים-וילך

חומש דברים

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת וילך

חומש דברים

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת ניצבים

חומש דברים

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת כי תבא

חומש דברים

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

אחר

פעילות שפתית במטבח

מיומנויות שפתיות

אחר

הגיל הרך

שרה זיזק- קלינאית תקשורת | עיבוד: אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת כי תצא

חומש דברים

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת שופטים

חומש דברים

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת ראה

ראה

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת עקב

עקב

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת ואתחנן

ואתחנן

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

1 2 3 513