נושא

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

סיפור מגילת רות-דף השלמה

מגילת רות

דף עבודה

כיתות: א', ב'

אחיה

אחיה

משחק חידון

משחק רביעיות- בנושא חג השבועות

כללי

משחק

כיתות: א', ב'

אחיה

אחיה

תפילה לפני הלימוד- צבעוני

כללי

קישוטים

כיתות: א', ב'

אחיה

אחיה

סימניה "והגית בו יומם"

כללי

קישוטים

כיתות: א', ב'

אחיה

אחיה

אייקון יצירה

סל ביכורים- יצירה

יצירות

יצירה

הגיל הרך

רחל אדלר

אחיה

אייקון יצירה

הר סיני- יצירה

יצירות

יצירה

כיתות: א', ב'

חיים רוזנשטיין

אחיה

לאורם נלך- הרמ"א

ביוגרפיה

קישוטים

כיתות: א', ב'

אחיה

אחיה

אייקון יצירה

חוברת יצירות ללג בעומר

כללי

יצירה

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

אחיה

שיר דיקלום

בר יוחאי- שיר

ל"ג בעומר

שיר דקלום

כיתות: א', ב'

אחיה

אחיה

חוברת העשרה

שיר בחג השבועות- דף קריאה וצביעה

חג השבועות

דף קריאה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

החזן- סיפור ועבודות

כללי

דף עבודה

כיתות ג', ד', ה'

אחיה

אחיה

התורה נמשלה- דף עבודה

חג השבועות

דף עבודה

כיתות: א', ב'

ח. בקרמן

אחיה

התורה הקדושה- משל ועבודות

חג השבועות

דף עבודה

כיתות: א', ב'

ח. בקרמן

אחיה

חאלקה- דף גזירה והדבקה

כללי

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תרגול תרגילים עד ה-20 – מדורה

כללי

דף עבודה

כיתות: א', ב'

אחיה

אחיה

שאלות חזרה

מבחן מסכם על דיני ספירת העומר

ספירת העומר

מבחן

כיתות: א', ב'

ח. בקרמן

אחיה

סיכום

דיני ספירת העומר- דף סיכום והשלמה

ספירת העומר

סיכום

כיתות: א', ב'

ח. בקרמן

אחיה

אייקון יצירה

יצירה- ילדים סביב למדורה

כללי

יצירה

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

אחיה

קיצור דרך לאתר "אחיה ידע"

אחיה

אחיה

שאלות חזרה

קרבן העומר- קטע קריאה ושאלות

קרבן העומר

שאלות חזרה

כיתות: א', ב'

אחיה

אחיה

1 2 3 484