שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

תמונה ציור

וכי ידיו של משה עושות מלחמה

בשלח

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

עזר למחנכים- עיבוד דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

תמונה ציור

קרבן פסח

בא

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

תמונה ציור

מכת צפרדע

וארא

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

תמונה ציור

משה מוכיח את דתן ואבירם

שמות

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

תמונה ציור

כבוד מלכים ליעקב אבינו

ויחי

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

תמונה ציור

יעקב אבינו מברך את פרעה

ויגש

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אלי וגולד

דבורה וינגולד

משחק חידון

תפזורת מדרש רבה – תרומה

תרומה

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת תרומה

תרומה

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

מניה בתפזורת – לחודש אדר

מוכנות לחשבון

מרכז למידה

הגיל הרך

יוכבד פליישמן-עיבוד אחיה

אחיה

השלמות דגמים- לחודש אדר

תפיסה חזותית

מרכז למידה

הגיל הרך

יוכבד פליישמן-עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת משפטים

משפטים

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

משחק חידון

תפזורת מדרש רבה – משפטים

משפטים

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

שלבי צמיחה- מהזרע עד לשתיל

מיומנויות לגיל הרך

מרכז למידה

הגיל הרך

יוכבד פליישמן-עיבוד אחיה

אחיה

מבצע

מה אשלם לה'-ערכה לט"ו בשבט

יצירות

מבצע

אחיה

אחיה

בורא פרי העץ

מוכנות לחשבון

מרכז למידה

הגיל הרך

יוכבד פליישמן-עיבוד אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת יתרו

יתרו

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

משחק חידון

תפזורת מדרש רבה – יתרו

יתרו

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

אייקון יצירה

כל אחד מיוחד-סיפור לט"ו בשבט בשילוב יצירת בובות אצבע

שבט

יצירה

כיתות ג, ד, ה

אחיה

אחיה

שקית לפירות טו בשבט ומדבקות

יצירות

כרזה

אחיה

אחיה

פאזל מספרים ברכות

ברכות הנהנין

מרכז למידה

הגיל הרך

יוכבד פליישמן-עיבוד אחיה

אחיה

1 2 3 504