שבת הגדול, מהו הגדול, ומה מיוחד בשבת זו

הרב אברהם ברקוביץ
מחנך ומרצה באחיה

למאגר שיעורי צפייה