מתוך סדרת הרצאות למורים והורים מאת מרצי אחיה הכשרה