אי' במדרש (תנחומא חוקת) כי בשעה שעלה משה רבינו למרום שמע קולו של הקב"ה יושב ועוסק בפרשת פרה אדומה, [ואומר] הלכה בשם אומרה "רבי אליעזר בני אומר – עגלה בת שנתה ופרה בת שתים" (פרה פ"א מ"א). אמר משה לפניו, "רבונו של עולם! העליונים ותחתונים שלך הן, ואתה אומר הלכה בשמו של בשר ודם?!". א"ל הקב"ה "צדיק אחד עתיד לעמוד בעולמי, ועתיד לפתוח בפרשת פרה אדומה תחילה, רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתים". אמר לפניו 'רבון העולמים! יהי רצון שיהא מחלצי!'. אמר לו "חייך שהוא מחלציך!", הדא הוא דכתיב 'ושם האחד אליעזר' – ושם אותו המיוחד אליעזר".

ר' אליעזר בן הורקנוס, התנא הראשון ששמו מופיע בפתח משניות (אי' ב'צל"ח' כי רבינו הקדוש התכוון לכבד בכך את משה רבינו), והקב"ה מתהדר בשמועתו, הוא הבוגר שמופיע בירושלים בגיל 22 או 28, אינו יודע מאומה בלימוד התורה, והתעלה להיות בכיר תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי! מי יתאר עוצם שכרם של לתלמידי ריב"ז שנענו לבקשת רבם ו'התנדבו' ללמוד עם האיש, להתחיל אתו מאפס, למרות הריח המוזר שנדף מפיו… ושכרו של ריב"ז עצמו שקרבו ונתן לו צ'אנס, מבלי לדעת באותו עת כי הורקנוס אביו הוא מעשירי הארץ ואולי יתרום לכלכלת הישיבה ורבניה… ונתבונן בריב"ז עצמו. הגמרא (סוכה כח) מלמדת "80 תלמידים היו לו להלל הזקן… קטן שבכולם – ריב"ז"! מדהים! המשך השתלשלות התורה עברה דווקא מקטן התלמידים! ריב"ז 'הקטן' הוא מוסר התורה! אסור לנו לוותר על אף תלמיד 'קצה'!

ההוראה קשה מאוד בעת הזאת. מקיימים 'חבי כמעט רגע עד יעבור זעם', מרבית מוסדות החינוך סגורים. משתדלים ללמד 'מרחוק' בדרכים שונות. רבו של ריב"ז – הלל הזקן למד מרחוק! הוא מסר נפשו לשמוע דרך ארובת גג בית המדרש את תורתם של שמעיה ואבטליון… מחובתנו, אנשי חינוך, מלמדים ורמי"ם, להושיט יד אוהבת לתלמידים הנעדרים מהשיעורים שלנו! ליצור קשר אמיתי וחם עם אלה ש'לא מתחברים' (תרתי משמע)! לחדש בקרבם 'חוש הטעם והריח' ללימודים! להפשיר את הכפור מעליהם!

לפניכם דברי חז"ל (מכילתא בפרשתן) המפליאים כל שומע, ומחייבים כל מחנך: "וְהָיוּ נְכֹנִים… כִּי בַּיּוֹם הַשְּׁלִשִׁי יֵרֵד ה' לְעֵינֵי כָל הָעָם עַל הַר סִינָי – מלמד שאם היו חסרים אפי' אחד – אינם רשאים לקבל!" הבריאה כולה ממתינה למתן תורה, שיא קדושת העולם – תלויה בבודד, ביחיד, ובלעדיו – אין כלום! וכן מצאנו במדרש (רבה, כי תבא) "מעשה ברבי שהיה דורש בבית המדרש הגדול. וכשהיה מבקש ליכנס לדרוש, היה אומר 'ראו אם נתכנסו כל הקהל!'. ומהיכן אתה למד? ממתן תורה. שנאמר "באמור ה' אלי הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי". התורה הק' שייכת לכלום. "כל קול קובע!" ואין לאבד אף אחד!

השורות מוקדשות לע"נ הרה"ח ר' יצחק מאיר ב"ר יהודה אריה גובנר, שנפטר השבוע במיטב שנותיו, לאחר שנות ייסורי גוף ונפש שקיבלם באמונה. ר' איטשע מאיר ז"ל טיפח את חניכיו בחסידות מתוך שמחה ורגשי קודש, עורר חיות ומחשבה. הוא לא ויתר על אף אחד. נהג בתלמידיו ב'עין טובה' וחתר חתירה למען כל יחיד. שירת חייו מלווה אותי, ורבות נעזרתי בו. 'מצדיקי הרבים – מאירים לעולם ועד'.

מתחננים אנו – די לנגף! אמור לצרותינו די! שובה ה' רבבות אלפי ישראל. אמרו חז"ל "אין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות מישראל, הרי שהיו שני אלפים ושני רבבות חסר אחד – תסתלק שכינה מישראל". כל אחד ואחד הוא היחיד שהקב"ה מצפה לו. בעצם, הוא מצפה לנו…

בהצלחה בעבודת הקודש!

להארות והזמנות 123ymm@gmail.com                                                  יחיאל מיכל מונדרוביץ'