שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

תמונה ציור

כיור הנחושת

ויקהל

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרשטיין | עיבוד דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

תמונה ציור

וכי ידיו של משה עושות מלחמה

בשלח

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

עזר למחנכים- עיבוד דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

תמונה ציור

קרבן פסח

בא

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

תמונה ציור

מכת צפרדע

וארא

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

תמונה ציור

משה מוכיח את דתן ואבירם

שמות

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

תמונה ציור

כבוד מלכים ליעקב אבינו

ויחי

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

דבורה וינגולד

דבורה וינגולד

תמונה ציור

יעקב אבינו מברך את פרעה

ויגש

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אלי וגולד

דבורה וינגולד

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת פקודי

פקודי

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

משחק חידון

תפזורת מדרש רבה – פקודי

פקודי

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

משחק חידון

תפזורת מדרש רבה – ויקהל

ויקהל

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

אפית מצות

ניסן

מרכז למידה

הגיל הרך

יוכבד פליישמן | עיבוד אחיה

אחיה

חומרי ניקוי

ניסן

מרכז למידה

הגיל הרך

יוכבד פליישמן | עיבוד אחיה

אחיה

תמונה ציור

מכירים טובה לאבא ואמא-חוברת צביעה

כבוד הורים

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אהרון רוט

אחיה

מבצע

מבצע חיזוק בין פורים לפסח

מבצע

כיתות ג, ד, ה

אחיה

אחיה

משחק חידון

תפזורת מדרש רבה – כי תשא

כי תשא

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

עוזי קייש

אחיה

תמונה ציור

דמא בן נתינא-פרה אדומה- בזכות כיבוד הורים

כבוד הורים

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

שאלות חזרה

'במבחן הקיסם'-לפרשת כי תשא

כי תשא

מבחן

כיתות ג, ד, ה

מנחם אשלג, עיבוד אחיה

אחיה

קלסר-רגשות

אדר

מרכז למידה

אחיה

אחיה

מדבקות פורים שמח

יצירות

כרזה

אחיה

אחיה

דגלונים למסיבת פורים

יצירות

כרזה

אחיה

אחיה

1 2 3 507