"אז אני בעצם לא צריך להמציא את עצמי בכל פעם מחדש?" שאל הרב יואל ק. בכאב, בסיום ימי העיון המרתקים. "עכשיו אני מבין שיש משנה מסודרת ותהליכים מובנים".  הרב יואל היה אחד מתוך עשרות מלמדים איכותיים השתתפו בימי העיון המרתקים וגילו עולם עשיר של ידע מקצועי שמשדרג את מלאכת הקודש.

ימי העיון למלמדים חדשים מהווים יוזמה נוספת בשרשרת הפעילויות של אחיה למען המלמדים.

"גם אנחנו לא האמנו שיש ביקוש כה רב, אנשים התחננו להשתתף, אבל לא נותר מקום". מיטב המרצים של אחיה מסרו לנוכחים את משנתם החינוכית והלימודית. המשתתפים הוקסמו מהידע העדכני ומשיטות ההוראה המובנות. רבים מהם בקשו להרחיב את הטעימות והתעניינו במסלולי ההכשרה השונים של אחיה שיוכלו לתת להם כלים מקצועיים להצלחה במלאכת הקודש.