שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

סיכום

גיטין – אגדות החורבן

גיטין

סיכום

כיתות ג, ד, ה

ישראל אברהם לוריא

-

חוברת לימוד ועבודה- ימי בין המצרים

תמוז

חוברת עבודה

כיתות ג, ד, ה

מעין החינוך התורני

-

סיכום

נושאים בפרשת ויגש

ויגש

חוברת סיכום

יוסף ספרא

-