שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

משחק חידון

רכבת הברכות- משחק לשבת

שירי שבת

משחק

הגיל הרך

אחיה/

אחיה

משחק חידון

אי הפירטים- תרגילי חיבור וחיסור עם המרה ופריטה

חיבור

משחק

כיתות א, ב

מרפד מעין החינוך התורני- "בני יוסף"

-

משחק חידון

חוברת משחקים לקיטנת פסח

משחקים

משחק

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

אחיה