שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" – סיפור על אמונת צדיקים

בשלח

הקראה

הגיל הרך

מנחם שטרן-אולפני שאמיל

-

עני חשוב כמת

וארא

הקראה

הגיל הרך

מנחם שטרן

-

קריאת ההפטרה לפרשת שמות- נוסח אשכנז

שמות

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת ויחי- נוסח אשכנז

מלכים א'

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת מקץ- שבת חנוכה- נוסח אשכנז

כסלו

הקראה

אבינועם מרק

-