שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

ספירת העומר- חוברת ושאלות

אייר

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

-

רבי שמעון בר יוחאי- חוברת עבודה

אייר

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

פלקט- תורתו מגן לנו

אייר

כרזה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

סיכום

עלי העשרה אייר

אייר

חוברת סיכום

כהן יהודה דב

-

רבי שמעון- סיפור ועבודות

אייר

דף עבודה

כיתות א, ב

מושקי גליצנשיין

-