שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

ספירת העומר- חוברת ושאלות

ספירת העומר

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

-

רבי שמעון בר יוחאי- חוברת עבודה

ל"ג בעומר

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

פלקט- תורתו מגן לנו

כללי

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

סיכום

עלי העשרה אייר

ל"ג בעומר

חוברת סיכום

כללי

כהן יהודה דב

-

רבי שמעון- סיפור ועבודות

ל"ג בעומר

דף עבודה

כיתות א, ב

מושקי גליצנשיין

-