שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

חצקל העני

שמות

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ממה צריך לברוח?

ויחי

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

מבחן העשיר האמיתי

ויגש

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

שיר דיקלום

שיר לסתיו

לימודי העשרה

שיר דקלום

הגיל הרך

עממי

-

ספור לקריאה-החבילה הקלה

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה-היסורים מכפרים על העברות

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה-סליחתו של הרב

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה- קמצא ובר קמצא

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- עשה את עצמו כמו מת

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- השר היהודי שניצל מהעלילה

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- מטבעות באשפה

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- למי המלך מתייחס

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- סליחתו של הרב מפראג

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- מדוע לא נהנה מוטי בגן החיות

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה- מתי אוכלים את הקוגל

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה-עשה את עצמו כמו מת

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה- מי נחשב לעגלון טוב

קריאה

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חייימוביץ

-

ספור לקריאה-פרנסה משמיים

כסלו

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-