שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

רבי שמעון בר יוחאי- חוברת עבודה

ל"ג בעומר

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

וציוויתי את ברכתי- ר' שרגי

כללי

סיפור

הגיל הרך

אנחנו וצאצאינו

-

מילה של צדיק- הצדיק משטפנשט זי"ע

סיפורים

סיפור

כיתות א, ב

יקותיאל לרנר

-

זהירות מלשון הרע

בין אדם לחברו

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

אחר

מוישלה שהפך לעילוי- רבי ישראל מאיר שושן חלק א

לימוד תורה

אחר

כללי

אנחנו וצאצאינו

-

אחר

מוישלה שהפך לעילוי- רבי ישראל מאיר שושן חלק ב

לימוד תורה

אחר

כללי

אנחנו וצאצאינו

-

אחר

מוישלה שהפך לעילוי- רבי ישראל מאיר שושן חלק ג

לימוד תורה

אחר

כללי

אנחנו וצאצאינו

-

אחר

מוישלה שהפך לעילוי- רבי ישראל מאיר שושן חלק ד

לימוד תורה

אחר

כללי

אנחנו וצאצאינו

-