שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

משחק חידון

הדלקת נר חנוכה-מצגת אינטראקטיבית

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

כיתות ג, ד, ה

יהודה שוורץ

אחיה

משחק חידון

משחק כיתתי- בדרך אל הכותל-לוח המשחק

חורבן בית המקדש

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

משחק כיתתי- בדרך אל הכותל

חורבן בית המקדש

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

משחק כיתתי – נוסיף אבנים לבית המקדש

משחקים

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

דיני הדלקת נר חנוכה-מצגת אינטראקטיבית

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

כיתות ג, ד, ה

יהודה שוורץ

אחיה

משחק חידון

מצגת בסיס לשאלון אישי עם צבירת נקודות

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

תבנית למצגת שאלות ותשובות- "מי ירוויח הכי הרבה"

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

תבנית למצגת- משחק ניקוד כיתתי לשאלות חזרה "תפסו את הכוכב"

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

תבנית למצגת בחירת התשובה הנכונה- משחק הגלידה

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

מצגת- תבנית לשאלות נכון לא נכון

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

תבנית עם סיפור לחידון הלכות שבת

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

תבנית למשחק צוללות- תחרות בין קבוצות

שירי שבת

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

תבנית למצגת חזרה על הלכות פורים-שמחהל'ה השבע

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

תבנית מצגת לתרגול חילוק- בלונים פורחים

כלים אינטרקטביים ליצירת תוכן לימודי

משחק

אחיה

אחיה

משחק חידון

משחק בינגו- שבועות

משחקים

משחק

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

משחק חידון

אי הפירטים- תרגילי חיבור וחיסור עם המרה ופריטה

חיבור

משחק

כיתות א, ב

מרפד מעין החינוך התורני- "בני יוסף"

-

תמונה ציור

בובות אצבע- סיפור יציאת מצרים

יצירות

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

משחק חידון

משחקים לנסיעה

משחקים

משחק

הגיל הרך

אחיה

אחיה

12