שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

העץ או האדמה?

ברכות הנהנין

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

דין קדימה בברכות

ברכות הנהנין

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

שיר דיקלום

מעשה בתיק

ברכות הנהנין

שיר דקלום

הגיל הרך

אחיה

אחיה