שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

החזן- סיפור ועבודות

סיפורים

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אחיה

אחיה

רבי שמעון בר יוחאי- חוברת עבודה

אייר

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

חוברת ללימוד כתב רש"י

כתב רשי

חוברת עבודה

כיתות ג, ד, ה

מ.ש.ב.

-

תרגול כתב רש"י

כתב רשי

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

משחק חידון

משחק זכרון אותיות רשי

כתב רשי

משחק

שלמה לוי

-

תרגול כתב רשי 2

כתב רשי

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

שיטת זכרו

-

תרגול כתב רשי 3

כתב רשי

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

שיטת זכרו

-

כתב רשי- תרגול

כתב רשי

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

סבח יהודה דניאל

-

כתב רשי- תרגול

כתב רשי

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

סבח יהודה דניאל

-

תרגול כתב רשי

כתב רשי

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

שיטת זכרו

-

כתב רשי- סימניות

כתב רשי

כרזה

כיתות ג, ד, ה

אחיה

אחיה