שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

משחק חידון

חוברת משחקי חברה

משחקים

משחק

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

אחיה

משחק חידון

חוברת משחקים לקיטנת פסח

משחקים

משחק

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

אחיה

אייקון יצירה

רעיונות ליריד/שוק פורים כולל ערכת חומרים

יצירה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה