שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

סיכום

גיטין – אגדות החורבן

גיטין

סיכום

כיתות ג, ד, ה

ישראל אברהם לוריא

-

הכותל

ירושלים

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

חורבן הבית- דף עבודה

חורבן בית המקדש

דף עבודה

כיתות א, ב

שלמה לוי

-