שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

אייקון יצירה

חוברת יצירות ללג בעומר

כללי

יצירה

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

אחיה

מבחן מסכם על דיני ספירת העומר

ספירת העומר

דף עבודה

כיתות א, ב

ח. בקרמן

אחיה

דיני ספירת העומר- דף סיכום והשלמה

ספירת העומר

דף עבודה

כיתות א, ב

ח. בקרמן

אחיה

אייקון יצירה

יצירה- ילדים סביב למדורה

כללי

יצירה

הגיל הרך

חיים רוזנשטיין

אחיה

קרבן העומר- קטע קריאה ושאלות

קרבן העומר

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

יום ל"ג בעומר-קטע קריאה ושאלות

ל"ג בעומר

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

קרבן העומר- שאלות

קרבן העומר

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

-

ספירת העומר- חוברת ושאלות

ספירת העומר

דף עבודה

כיתות א, ב

חיימוביץ

-

אייקון יצירה

מניפה מדורה- יצירה

כללי

יצירה

הגיל הרך

רחל אדלר

אחיה

עברו על הקווים- ל"ג בעומר

כללי

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

דף צביעה ללג בעומר

ל"ג בעומר

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

רבי שמעון בר יוחאי- חוברת עבודה

ל"ג בעומר

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

תמונה ציור

ערכת תמונות ללג בעומר ושבועות

ל"ג בעומר

תמונה

הגיל הרך

מעין החינוך התורני

-

תמונה ציור

מדורה לתלייה בכיתה

כללי

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

לוח ספירת העומר- מעוצב

כללי

קישוטים

הגיל הרך

מעין החינוך התורני

-

חוברת סיפורים- בין אדם לחבירו

כללי

חוברת עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

מה אסור בספירת העומר?- דף עבודה

ספירת העומר

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

לוח ספירת העומר- לתליה בכיתה

ספירת העומר

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

אחיה

12