שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

סיכום

פרשת וירא-חוברת מדרשים

וירא

חוברת סיכום

שלום שוארץ

אחיה

מקבץ דפי עבודה לוירא- חדש!

וירא

חוברת עבודה

כיתות א, ב

ברוך ראובן שטיין

-

אייקון יצירה

אוהל אברהם אבינו- גזירה קיפול והדבקה

וירא

יצירה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

ברית בין הבתרים

לך לך

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

יוני גרינשטיין

-

חוברת העשרה

פתגמין דתלמודא- עלון בארמית לפרשת וירא

וירא

חוברת העשרה

כיתות ג, ד, ה

ת"ת אור שמחה

-

פרפראות

ליקוטים וסיפורים- פרשת וירא

וירא

פרפראות

ברוך רובין

-

פרפראות

וורט וטיפ לדרשן הצעיר- פרשת וירא

וירא

פרפראות

ברוך רובין וחיים רוזנשטיין

-

שאלות חזרה

שאלות בקיאות- פרשת וירא

וירא

שאלות חזרה

כיתות א, ב

בו דוד דותן

-

שאלות חזרה

שו"ת פרשת וירא

וירא

שאלות חזרה

כיתות א, ב

בן דוד דותן

-

שאלות בקיאות- פרשת וירא

וירא

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

יהודה ליבמן

-

שאלות בקיאות ברש"י- פרשת וירא

וירא

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

יהודה ליבמן

-

שאלות חזרה

מבחן פרשת וירא

וירא

מבחן

כיתות ג, ד, ה

יסדת עז

-

שאלות חזרה

מבחן פרשת וירא

וירא

מבחן

כיתות א, ב

יסדת עז

-

חוברת העשרה

פניני הפרשה- לפרשת וירא

וירא

חוברת העשרה

כיתות ו, ז, ח

דוד וייג

-

משחק חידון

חידון א' ב'- פרשת וירא

וירא

חידונים תשבצים תפזורות

כיתות ג, ד, ה

יהודה ליבמן

-

פרשת וירא- רש"י

וירא

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

איצקוביץ עדי

-

משחק חידון

נפלאות מתורתך- פרשת וירא

וירא

חידונים תשבצים תפזורות

הרב שקדי

-

שאלות חזרה

פרשת וירא- שאלות רשי

וירא

שאלות חזרה

תת נועם התורה

-