שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

הסבר הקדיש- דף השלמה

ההוספות בתפילה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אברהם קרדש

-

הסבר קטעי התפילה- דף השלמה

ההוספות בתפילה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אברהם קרדש

-

עטיפה למחברת באורי תפילה

תפילות ותחינות

כריכה עטיפה

אלכסנדר ברוך

-