שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שיר דיקלום

שירי ראש השנה

ראש השנה

שיר דקלום

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

שיר דיקלום

אבינו מלכנו- שיר באידיש

שיר דקלום

שיטת זכרו

-