שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שאלות חזרה

מבחן הלכה דיני הכנה לתפילה

דינים

מבחן

כיתות ג, ד, ה

יוסף ספרא

-

ביאורי מילים

פרשת כי תשא- יג מידות-באורי מילים

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

כיתות ג, ד, ה

שלמה לוי

-

ברכת אהבת עולם – דף עבודה

ב. תפילה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

מזל וברכה

-

מזמור הללו את ה מן השמים – דף עבודה

ב. תפילה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

מזל וברכה

-

סימניות לסידור

תפילות ותחינות

כרזה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

שער למחברת הלכה

ברכות

כריכה עטיפה

כיתות ג, ד, ה

משנה הבנה

-

הלכה בהבנה – דברים האסורים משהאיר היום – חוברת עבודה

דינים

חוברת עבודה

כיתות ג, ד, ה

משנה הבנה

-

שאלות חזרה

הלל דף חזרה

ב. תפילה

שאלות חזרה

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

דף חזרה על מודה אני – אלוקי נשמה

ב. תפילה

שאלות חזרה

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

מודה אני-הסברי מילים

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

ביאורי מילים – קריאת שמע

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

מבחן על מודה אני – אשר יצר

ב. תפילה

מבחן

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

מבחן על ברכות השחר

ב. תפילה

מבחן

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

הלל – מבחן

ב. תפילה

מבחן

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

קריאת שמע – מבחן

ב. תפילה

מבחן

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

ברכות השחר – ביאורי מילים

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

ברכות התורה-דף עבודה

ב. תפילה

דף עבודה

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

אלוקי נשמה ואשר יצר

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

ברכות השחר-דף עבודה

ב. תפילה

דף עבודה

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

ברכות השחר-דף עבודה

ב. תפילה

דף עבודה

כיתות א, ב

שלמה לוי

-