שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

ביאורי מילים

מודה אני-הסברי מילים

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

ביאורי מילים – קריאת שמע

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

מבחן על מודה אני – אשר יצר

ב. תפילה

מבחן

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

מבחן על ברכות השחר

ב. תפילה

מבחן

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

הלל – מבחן

ב. תפילה

מבחן

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

קריאת שמע – מבחן

ב. תפילה

מבחן

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

ברכות השחר – ביאורי מילים

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

ברכות השחר-דף עבודה

ב. תפילה

דף עבודה

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

ברכות התורה-דף עבודה

ב. תפילה

דף עבודה

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

אלוקי נשמה ואשר יצר

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

ברכות השחר-דף עבודה

ב. תפילה

דף עבודה

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

ברכות השחר-דף עבודה

ב. תפילה

דף עבודה

כיתות א, ב

שלמה לוי

-