שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שאלות חזרה

שערים בתפילה – שער קריאה שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – שער החילוי שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – פרקי סיום שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – שער הרינה שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – שער החילוי 2 שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – שער הנאקה שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – שער הפילול שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – שער הביצור שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – שער הביצור שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – שער התחנון שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – הכנה לתפילה שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

מבחן הלכה דיני הכנה לתפילה

דינים

מבחן

כיתות ג, ד, ה

יוסף ספרא

-

ביאורי מילים

פרשת כי תשא- יג מידות-באורי מילים

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

כיתות ג, ד, ה

שלמה לוי

-

ברכת אהבת עולם – דף עבודה

ב. תפילה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

מזל וברכה

-

מזמור הללו את ה מן השמים – דף עבודה

ב. תפילה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

מזל וברכה

-

שער למחברת הלכה

ברכות

כריכה עטיפה

כיתות ג, ד, ה

משנה הבנה

-

הלכה בהבנה – דברים האסורים משהאיר היום – חוברת עבודה

דינים

חוברת עבודה

כיתות ג, ד, ה

משנה הבנה

-

סימניות לסידור

כללי

קישוטים

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

שאלות חזרה

דף חזרה על מודה אני – אלוקי נשמה

ב. תפילה

שאלות חזרה

כיתות א, ב

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

הלל דף חזרה

ב. תפילה

שאלות חזרה

כיתות א, ב

שלמה לוי

-