שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

סיכום

תפלת שמונה עשרה -באור התפילה

ב. תפילה

סיכום

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

שחרית-חזרה למבחן בבאורי תפילה

ב. תפילה

שאלות חזרה

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

ברכות השחר-דף חזרה

ב. תפילה

שאלות חזרה

אלכסנדר ברוך

-

עטיפה למחברת באורי תפילה

תפילות ותחינות

כריכה עטיפה

אלכסנדר ברוך

-

ביאורי מילים

קריאת שמע -באורי מילים

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

ברכות השחר- מבחן באורי תפילה

ב. תפילה

מבחן

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

הכנות לתפילה -מבחן -באורי תפילה

ב. תפילה

מבחן

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

מבחן על ברוך שאמר-ישתבח-קריאת שמע-באורי תפילה

ב. תפילה

מבחן

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

מבחן על ההכנה לתפילה

ב. תפילה

מבחן

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

ההכנה לתפילה- שאלות ותשובות

דינים

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מנדל גוטאמן

-

סיכום

טור אורח חיים- דיני תפילה- פסוקי דזמרה

מהות התפילה

סיכום

כיתות ו, ז, ח

שלום שוארץ

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – שער הקריאה 1 שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – שער הקריאה 2 שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – שער הרינה 1 שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – שער הרינה 2 שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – שער הרינה 3 שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – שער שוועה שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – שער העיתור שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – שער העמידה שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

שערים בתפילה – שער ניפול שאלות חזרה

מהות התפילה

שאלות חזרה

כיתות ו, ז, ח

מיכאל הורן

-