שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שאלות חזרה

קדושת בית הכנסת

דינים

שאלות חזרה

יאיר נוסבכר

-

אחר

נשמת כל חי

שירי שבת

אחר

שיטת זכרו

-

אחר

סדר תפלת הדרך

תפילות ותחינות

אחר

שיטת זכרו

-

אחר

תפילה מנחה

תפילות ותחינות

אחר

שיטת זכרו

-

אחר

תפילה מנחה להושענא רבה

תפילות ותחינות

אחר

שיטת זכרו

-

אחר

תפלה לשבת

שירי שבת

אחר

שיטת זכרו

-

לט אבות מלאכה- טבלה למילוי

תפילות ותחינות

דף עבודה

שיטת זכרו

-

ביאורי מילים

הכוונות בהזכרת שם ה וחלקי התפילה

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

אלכסנדר ברוך

-

ביאורי מילים

ברכות השחר-המשך- באורי מילים

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

אלכסנדר ברוך

-

אחר

שלט- אסור לדבר בשעת התפילה

תפילות ותחינות

אחר

משנה הבנה

-

ביאורי מילים

ברכות השחר-באורי מילים

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

אלכסנדר ברוך

-

סיכום

תפילה בכונה – הכונה בתפילה

מהות התפילה

סיכום

אלכסנדר ברוך

-

סיכום

מאה ברכות -מהות התפילה

מהות התפילה

סיכום

אלכסנדר ברוך

-

סיכום

קריאת שמע-מהות התפילה

מהות התפילה

סיכום

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

מבחן על קראית שמע

ב. תפילה

מבחן

אלכסנדר ברוך

-

סיכום

תפילה- מהות התפילה

מהות התפילה

סיכום

אלכסנדר ברוך

-

סיכום

תפילת שמונה עשרה- מבנה התפילה

ב. תפילה

סיכום

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

שאלות על התפילה כללי

מהות התפילה

שאלות חזרה

אלכסנדר ברוך

-

סיכום

תפלת שמונה עשרה -באור התפילה

ב. תפילה

סיכום

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

שחרית-חזרה למבחן בבאורי תפילה

ב. תפילה

שאלות חזרה

אלכסנדר ברוך

-