שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

ביאורי מילים

ברכות השחר-המשך- באורי מילים

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

כללי

אלכסנדר ברוך

-

ביאורי מילים

ברכות השחר-באורי מילים

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

כללי

אלכסנדר ברוך

-

סיכום

תפילה בכונה – הכונה בתפילה

מהות התפילה

סיכום

כללי

אלכסנדר ברוך

-

אחר

שלט- אסור לדבר בשעת התפילה

כללי

אחר

כללי

משנה הבנה

-

סיכום

מאה ברכות -מהות התפילה

מהות התפילה

סיכום

כללי

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

מבחן על קראית שמע

ב. תפילה

מבחן

כללי

אלכסנדר ברוך

-

סיכום

קריאת שמע-מהות התפילה

מהות התפילה

סיכום

כללי

אלכסנדר ברוך

-

סיכום

תפילת שמונה עשרה- מבנה התפילה

ב. תפילה

סיכום

כללי

אלכסנדר ברוך

-

סיכום

תפילה- מהות התפילה

מהות התפילה

סיכום

כללי

אלכסנדר ברוך

-

סיכום

תפלת שמונה עשרה -באור התפילה

ב. תפילה

סיכום

כללי

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

שאלות על התפילה כללי

מהות התפילה

שאלות חזרה

כללי

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

שחרית-חזרה למבחן בבאורי תפילה

ב. תפילה

שאלות חזרה

כללי

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

ברכות השחר-דף חזרה

ב. תפילה

שאלות חזרה

כללי

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

שמע ישראל – שאלות חזרה

ב. תפילה

שאלות חזרה

כללי

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

תפילת שמונה עשרה -שאלות חזרה

ב. תפילה

שאלות חזרה

כללי

אלכסנדר ברוך

-

ביאורי מילים

קריאת שמע -באורי מילים

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

כללי

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

ברכות השחר- מבחן באורי תפילה

ב. תפילה

מבחן

כללי

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

הכנות לתפילה -מבחן -באורי תפילה

ב. תפילה

מבחן

כללי

אלכסנדר ברוך

-

שאלות חזרה

מבחן על ברוך שאמר-ישתבח-קריאת שמע-באורי תפילה

ב. תפילה

מבחן

כללי

אלכסנדר ברוך

-

עטיפה למחברת באורי תפילה

כללי

כריכה עטיפה

כללי

אלכסנדר ברוך

-