שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

אחר

סדר תפילת הבוקר לילדים

תפילות ותחינות

אחר

כיתות א, ב

שיטת דרשו

-

תפילת מוסף לשבת- דף עבודה

תפילות ותחינות

דף עבודה

לוריא חני

-

פיוט מנוחה ושמחה-דף עבודה

שירי שבת

דף עבודה

לוריא חני

-

תפילה מנחה לשבת

תפילות ותחינות

דף עבודה

לוריא חני

-

ביאורי מילים

עלינו לשבח מושלם-באורי מילים

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

לוריא חני

-

נשמת כל חי- דף עבודה

תפילות ותחינות

דף עבודה

לוריא חני

-

פרק קמו -הללי נפשי- דף עבודה

ב. תפילה

דף עבודה

לוריא חני

-

ביאורי מילים

ביאורי מילים-פסוקי דזימרא-הללוקות

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

לוריא חני

-

ביאורי מילים

ברוך שאמר-באורי מילים

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

לוריא חני

-

ברכת קריאת שמע-דף עבודה

ב. תפילה

דף עבודה

לוריא חני

-

עלינו לשבח-דף עבודה

ב. תפילה

דף עבודה

לוריא חני

-

ברכות קריאת שמע-דף עבודה

ב. תפילה

דף עבודה

לוריא חני

-

באורי מילים-פסוקי דזימרא

ב. תפילה

דף עבודה

לוריא חני

-

נשמת כל חי -באורי מילים

תפילות ותחינות

דף עבודה

לוריא חני

-

באורי מילים-פסוקי דזימרא

ב. תפילה

דף עבודה

לוריא חני

-

ביאורי מילים

ברכת המאורות-באורי מילים

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

לוריא חני

-

יעלה ויבוא באורי מילים

ב. תפילה

דף עבודה

לוריא חני

-

הבנת התפילה-שער חוברת

ב. תפילה

כריכה עטיפה

יוסף ספרא

-

סיכום

קונטרס תפילה

מהות התפילה

חוברת סיכום

יוסף ספרא

-

ברכות השחר-באורי מילים

מהות התפילה

חוברת עבודה

יוסף ספרא

-