שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

תפילה מסוגלת לשמירה

תפילה

אחיה

שאלות חזרה

שאלות בתפילה

תפילה

שאלות חזרה

כיתות ג, ד, ה

שלמה לוי

-

שיר דיקלום

השיר המקוצר לצלצול- תפילת ר' נחוניא בן הקנה

תפילות ותחינות

שיר דקלום

מורים

קלמן וינגרטן

אחיה

שיר דיקלום

סימניות עם המילים לשיר- תפילת ר' נחוניא בן הקנה

תפילות ותחינות

שיר דקלום

מורים

קלמן וינגרטן

אחיה

שיר דיקלום

שיר- תפילת ר' נחוניא בן הקנה

תפילות ותחינות

שיר דקלום

מורים

קלמן וינגרטן

אחיה

חשיבות התפילה

מהות התפילה

מערך שיעור

הגיל הרך

יעל

-

פלקט- איזו היא עבודה שבלב

תפילות ותחינות

כרזה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

פלקט- ואני תפילתי לך ד'

תפילות ותחינות

כרזה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

תפילות מנחה וערבית- שלבי התפילה

קריאת שמע

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אברהם קרדש

-

הסבר הקדיש- דף השלמה

ההוספות בתפילה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אברהם קרדש

-

הסבר קטעי התפילה- דף השלמה

ההוספות בתפילה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אברהם קרדש

-

שאלות חזרה

דיני התפילות בשבת וביוט- קיצור שולחן ערוך סימן עו שאלות חזרה

תפילות ותחינות

שאלות חזרה

כיתות ג, ד, ה

שלום שוארץ

אחיה

מה אשיב לד'- ביאור ההלל

ב. תפילה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אור החיים

-

ביאורי מילים

אשרי יושבי ביתך- באורי מילים

ב. תפילה

באורי מילים טייטש

אור החיים

-

אשרי יושבי ביתך- עבודה

ב. תפילה

דף עבודה

כיתות ו, ז, ח

אור החיים

-

כוחה של תפילה

תפילות ותחינות

דף עבודה

כיתות א, ב

אור החיים

-

קדושת הסידור

תפילות ותחינות

דף עבודה

כיתות א, ב

אור החיים

-

אחר

סדר תפילת הבוקר

תפילות ותחינות

אחר

כיתות א, ב

שיטת זכרו

-

אחר

תפילה למחנך

תפילות ותחינות

אחר

מורים

אחיה

-

אחר

תפילה למורה

תפילות ותחינות

אחר

מורים

אור החיים

-