שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שאלות חזרה

ישעיהו- פרקים כט-לא מבחן

ישעיהו

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

ישעיה- פרקים א ב מבחן

ישעיהו

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

ישעיהו- פרקים ג ד מבחן

ישעיהו

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

מלכים ב- פרקים ג ד מבחן

מלכים ב'

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

ישעיהו- פרקים ו ז מבחן

ישעיהו

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

זכריה- פרקים א ב ג מבחן

זכריה

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

מלכים ב- פרקים ה ו מבחן

מלכים ב'

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

ישעיהו- פרקים ז ח מבחן

ישעיהו

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

חגי- פרק ב מבחן

חגי

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

זכריה- פרקים ז ח מבחן

זכריה

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

מלכים ב- פרקים ז ח מבחן

מלכים ב'

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

ישעיהו- פרקים ט י מבחן

ישעיהו

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

זכריה- פרקים ט-יא מבחן

זכריה

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

מלכים ב- פרקים טז- יט מבחן

מלכים ב'

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

ישעיהו- פרקים טז-יח מבחן

ישעיהו

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

זכריה- פרקים יב-יד מבחן

זכריה

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

יחזקאל- פרק יז מבחן

יחזקאל

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

עמוס- פרקים ח-ט בוחן

עמוס

מבחן

שיטת זכרו

-

מבחן- שער לחוברת

יהושע

כריכה עטיפה

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

הושע- כל הפרקים מבחן

הושע

מבחן

שיטת זכרו

-