שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שאלות חזרה

ירמיהו פרקים א-ה- שאלות חזרה

ירמיהו

שאלות חזרה

מיכאל הורן

-

סיכום

ירמיהו פרק כח- סיכום

ירמיהו

סיכום

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

ירמיהו פרקים ו-ח- שאלות חזרה

ירמיהו

שאלות חזרה

מיכאל הורן

-

סיכום

ירמיהו פרק א- סיכום

ירמיהו

סיכום

מיכאל הורן

-

אחר

ספר הושע עם פרושים

הושע

אחר

מיכאל הורן

-

סיכום

שמואל ב- טבלת סיכום

שמואל ב'

סיכום

מיכאל הורן

-

סיכום

ירמיהו פרק ל- סיכום

ירמיהו

סיכום

מיכאל הורן

-

סיכום

מלכות יהודה וישראל- דף סיכום

מלכים א'

סיכום

מיכאל הורן

-

סיכום

ירמיהו פרק לג- סיכום

ירמיהו

סיכום

מיכאל הורן

-

סיכום

ירמיהו פרק לד- סיכום

ירמיהו

סיכום

מיכאל הורן

-

סיכום

ירמיהו פרק לז- סיכום

ירמיהו

סיכום

מיכאל הורן

-

ביאורי מילים

ספר עובדיה- באורי מילים

עובדיה

באורי מילים טייטש

מיכאל הורן

-