שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שאלות חזרה

נביא יחזקאל פרקים יד-טו- שאלות חזרה

יחזקאל

שאלות חזרה

מיכאל הורן

-

סיכום

שמואל ב- טבלת סיכום

שמואל ב'

סיכום

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

ירמיהו פרקים יט-כ- שאלות חזרה

ירמיהו

שאלות חזרה

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

נביא יחזקאל פרקים טו מז- שאלות חזרה

יחזקאל

שאלות חזרה

מיכאל הורן

-

סיכום

מלכות יהודה וישראל- דף סיכום

מלכים א'

סיכום

מיכאל הורן

-

סיכום

ירמיהו- פרק כג- סיכום

ירמיהו

סיכום

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

ירמיהו- פרקים י יא- שאלות חזרה

ירמיהו

שאלות חזרה

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

נביא יחזקאל פרק מא- שאלות חזרה

יחזקאל

שאלות חזרה

מיכאל הורן

-

סיכום

ירמיהו- פרק כה- סיכום

ירמיהו

סיכום

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

ירמיהו- פרקים- כו- כח- שאלות חזרה

ירמיהו

שאלות חזרה

מיכאל הורן

-

סיכום

ירמיהו- פרקים כו כז- סיכום

ירמיהו

סיכום

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

ירמיהו- פרק כח- שאלות חזרה

ירמיהו

שאלות חזרה

מיכאל הורן

-

סיכום

ירמיהו פרק מ- דף סיכום

ירמיהו

סיכום

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

ירמיהו פרקים א-ה- שאלות חזרה

ירמיהו

שאלות חזרה

מיכאל הורן

-

סיכום

ירמיהו פרק כח- סיכום

ירמיהו

סיכום

מיכאל הורן

-

שאלות חזרה

ירמיהו פרקים ו-ח- שאלות חזרה

ירמיהו

שאלות חזרה

מיכאל הורן

-

סיכום

ירמיהו פרק א- סיכום

ירמיהו

סיכום

מיכאל הורן

-

סיכום

ספר שופטים- פרקים יט כ- סיכום הפרקים

שופטים

סיכום

מיכאל הורן

-

סיכום

ירמיהו פרק ל- סיכום

ירמיהו

סיכום

מיכאל הורן

-

סיכום

ספר שופטים- פרק כא- דף הסבר

שופטים

סיכום

מיכאל הורן

-