שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שאלות חזרה

יהושע- פרק י- מבחן

יהושע

מבחן

הרב יונגרמן

-

שאלות חזרה

יהושע- פרק יא- מבחן

יהושע

מבחן

הרב יונגרמן

-

שאלות חזרה

יהושע- פרק יב- מבחן

יהושע

מבחן

הרב יונגרמן

-

שאלות חזרה

יהושע- פרקים ג ד- מבחן

יהושע

מבחן

הרב יונגרמן

-

שאלות חזרה

יהושע- פרק א- מבחן

יהושע

מבחן

הרב יונגרמן

-

שאלות חזרה

יהושע- פרק ב- מבחן

יהושע

מבחן

הרב יונגרמן

-

שאלות חזרה

יהושע- פרק ה- מבחן

יהושע

מבחן

הרב יונגרמן

-

שאלות חזרה

יהושע- פרק ו- מבחן

יהושע

מבחן

הרב יונגרמן

-

שאלות חזרה

יהושע- פרק ז- מבחן

יהושע

מבחן

הרב יונגרמן

-

שאלות חזרה

יהושע- פרק ז- מבחן

יהושע

מבחן

הרב יונגרמן

-

שאלות חזרה

יהושע- פרק ח- מבחן

יהושע

מבחן

הרב יונגרמן

-

שאלות חזרה

מלכים ב- פרקים א ב מבחן

מלכים ב'

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

ישעיהו- פרקים כט-לא מבחן

ישעיהו

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

ישעיה- פרקים א ב מבחן

ישעיהו

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

ישעיהו- פרקים ג ד מבחן

ישעיהו

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

מלכים ב- פרקים ג ד מבחן

מלכים ב'

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

ישעיהו- פרקים ו ז מבחן

ישעיהו

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

זכריה- פרקים א ב ג מבחן

זכריה

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

מלכים ב- פרקים ה ו מבחן

מלכים ב'

מבחן

שיטת זכרו

-

שאלות חזרה

ישעיהו- פרקים ז ח מבחן

ישעיהו

מבחן

שיטת זכרו

-