שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

ביאורי מילים

יהושע-פרק כג-באורי הפסוקים

יהושע

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

באורי הפסוקים שופטים פרק ח

שופטים

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

יהושע -חוברת עבודה -פרקים ח-כג

יהושע

חוברת עבודה

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

באורי הפסוקים שופטים פרק ט

שופטים

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

יהושע- פרק כג- חוברת עבודה

יהושע

חוברת עבודה

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

באורי הפסוקים שופטים פרק י

שופטים

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

הקדמה לנביא יהושע-חוברת עבודה

יהושע

חוברת עבודה

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

באורי הפסוקים שופטים פרק יא

שופטים

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

מבחן בשמואל א פרקים ג-ז

שמואל א'

מבחן

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

יהושע -פרק א -באורי הפסוקים

יהושע

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

יהושע-שער למחברת

יהושע

כריכה עטיפה

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

באורי הפסוקים שופטים פרקים יב- טז

שופטים

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

דף חזרה נביא שמואל פרקים ז-י

שמואל א'

שאלות חזרה

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

יהושע-פרק א-ו- באורי הפסוקים

יהושע

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

יהושע-מבחן על כל הספר

יהושע

מבחן

שלמה לוי

-

הסבר שיכתוב

שופטים פרק ח

שופטים

הסבר שכתוב

תלמוד תורה קרית הרצוג

-

ביאורי מילים

יהושע-פרק ב- באורי הפסוקים

יהושע

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

ספר יהושע-שאלות חזרה

יהושע

שאלות חזרה

שלמה לוי

-

יהושע- פרק א- דף עבודה

יהושע

דף עבודה

הרב יונגרמן

-

שאלות חזרה

יהושע- פרק י- מבחן

יהושע

מבחן

הרב יונגרמן

-