שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

הסבר שיכתוב

שופטים פרק י

שופטים

הסבר שכתוב

תלמוד תורה קרית הרצוג

-

הסבר שיכתוב

שופטים פרק ה

שופטים

הסבר שכתוב

תלמוד תורה קרית הרצוג

-

הסברי מילים ודפי עבודה על כל ספר שופטים

שופטים

חוברת עבודה

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

יהושע-פרק ו- באורי הפסוקים

יהושע

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

באורי הפסוקים שופטים פרק ד

שופטים

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

יהושע-פרק ז-באורי הפסוקים

יהושע

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

שער מחברת נביא שופטים

שופטים

כריכה עטיפה

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

יהושע-פרק ח- באורי הפסוקים

יהושע

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

באורי הפסוקים שופטים פרק ו

שופטים

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

יהושע-פרק ט- באורי הפסוקים

יהושע

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

מבחן שופטים פרק יח

שופטים

מבחן

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

יהושע-פרק י- באורי הפסוקים

יהושע

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

באורי הפסוקים שופטים פרק ז

שופטים

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

יהושע-פרק כב- באורי הפסוקים

יהושע

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

באורי הפסוקים שופטים פרק ח

שופטים

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

יהושע-פרק כג-באורי הפסוקים

יהושע

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

באורי הפסוקים שופטים פרק ט

שופטים

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

יהושע -חוברת עבודה -פרקים ח-כג

יהושע

חוברת עבודה

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

באורי הפסוקים שופטים פרק י

שופטים

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

יהושע- פרק כג- חוברת עבודה

יהושע

חוברת עבודה

שלמה לוי

-