שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

הסבר שיכתוב

שופטים פרק ו

שופטים

הסבר שכתוב

תלמוד תורה קרית הרצוג

-

הסבר שיכתוב

שופטים פרק ז

שופטים

הסבר שכתוב

תלמוד תורה קרית הרצוג

-

הקדמה לנביא יהושע-חוברת עבודה

יהושע

חוברת עבודה

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

באורי הפסוקים שופטים פרקים יב- טז

שופטים

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

יהושע -פרק א -באורי הפסוקים

יהושע

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

יהושע-שער למחברת

יהושע

כריכה עטיפה

שלמה לוי

-

הסבר שיכתוב

שופטים פרק ח

שופטים

הסבר שכתוב

תלמוד תורה קרית הרצוג

-

ביאורי מילים

יהושע-פרק א-ו- באורי הפסוקים

יהושע

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

יהושע-מבחן על כל הספר

יהושע

מבחן

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

יהושע-פרק ב- באורי הפסוקים

יהושע

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

שאלות חזרה

ספר יהושע-שאלות חזרה

יהושע

שאלות חזרה

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

שופטים באורי הפסוקים פרק א

שופטים

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

יהושע-פרק ג- באורי הפסוקים

יהושע

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

באורי הפסוקים שופטים פרק ב

שופטים

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

יהושע-פרק ד- באורי הפסוקים

יהושע

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

באורי הפסוקים שופטים פרק ג

שופטים

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

יהושע-פרק ה-באורי הפסוקים

יהושע

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

הסברי מילים ודפי עבודה על כל ספר שופטים

שופטים

חוברת עבודה

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

יהושע-פרק ו- באורי הפסוקים

יהושע

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-

ביאורי מילים

באורי הפסוקים שופטים פרק ד

שופטים

באורי מילים טייטש

שלמה לוי

-