שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

סיכום

שמואל ב פרק ט"ו

שמואל ב'

סיכום

לוריא חני

-

דף עבודה שמואל ב מרד אבשלום

שמואל ב'

דף עבודה

לוריא חני

-

שאלות חזרה

נביא שמואל ב מבחן פרקים טו-יט

שמואל ב'

מבחן

לוריא חני

-

שמואל ב טו-יח דף עבודה

שמואל ב'

דף עבודה

לוריא חני

-

סיכום

שמואל ב סיכום עניינים נוספים בפרק יז

שמואל ב'

סיכום

לוריא חני

-

סיכום

שמואל ב פרק ב פסוקים יח-סוף

שמואל ב'

סיכום

לוריא חני

-

סיכום

שמואל ב פרק ג פסוקים א-כא

שמואל ב'

סיכום

לוריא חני

-

משחק חידון

חידון תפזורת שעשעונים

מלכים ב'

חידונים תשבצים תפזורות

לוריא חני

-

סיכום

שמואל ב פרק ג פסוקים כב-סוף

שמואל ב'

סיכום

לוריא חני

-

סיכום

מלכים פרק ב סיכום

מלכים ב'

סיכום

לוריא חני

-

סיכום

שמואל ב פרק ד

שמואל ב'

סיכום

לוריא חני

-

מלכים פרק ד דף עבודה

מלכים ב'

דף עבודה

לוריא חני

-

שמואל ב פרק ז-נבואת נתן לדוד

שמואל ב'

דף עבודה

לוריא חני

-

שמואל ב פרק ז-תפילת דוד דף עבודה

שמואל ב'

דף עבודה

לוריא חני

-

שמואל ב פרק יא דף עבודה וסיכום

שמואל ב'

דף עבודה

לוריא חני

-

שמואל ב פרק יד דף עבודה

שמואל ב'

דף עבודה

לוריא חני

-

שמואל ב פרק יז דף עבודה

שמואל ב'

דף עבודה

לוריא חני

-

שמואל ב פרק יח דף עבודה

שמואל ב'

דף עבודה

לוריא חני

-

שמואל ב פרק יט – דף עבודה

שמואל ב'

דף עבודה

לוריא חני

-

שמואל ב פרק כ דף עבודה

שמואל ב'

דף עבודה

לוריא חני

-