שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

שאלות חזרה

נביא שמואל ב מבחן פרקים טו-יט

שמואל ב'

מבחן

לוריא חני

-

שמואל ב טו-יח דף עבודה

שמואל ב'

דף עבודה

לוריא חני

-

משחק חידון

חידון תפזורת שעשעונים

מלכים ב'

חידונים תשבצים תפזורות

לוריא חני

-

סיכום

שמואל ב סיכום עניינים נוספים בפרק יז

שמואל ב'

סיכום

לוריא חני

-

סיכום

מלכים פרק ב סיכום

מלכים ב'

סיכום

לוריא חני

-

סיכום

שמואל ב פרק ב פסוקים יח-סוף

שמואל ב'

סיכום

לוריא חני

-

מלכים פרק ד דף עבודה

מלכים ב'

דף עבודה

לוריא חני

-

סיכום

שמואל ב פרק ג פסוקים א-כא

שמואל ב'

סיכום

לוריא חני

-

סיכום

שמואל ב פרק ג פסוקים כב-סוף

שמואל ב'

סיכום

לוריא חני

-

סיכום

שמואל ב פרק ד

שמואל ב'

סיכום

לוריא חני

-

סיכום

שמואל ב פרק ה

שמואל ב'

סיכום

לוריא חני

-

סיכום

שמואל ב פרק ט"ו

שמואל ב'

סיכום

לוריא חני

-

דף עבודה שמואל ב מרד אבשלום

שמואל ב'

דף עבודה

לוריא חני

-

שמואל ב דף עבודה פרקים א-ו

שמואל ב'

דף עבודה

לוריא חני

-

שמואל ב דף עבודה בנביא א-ז

שמואל ב'

דף עבודה

לוריא חני

-

שאלות חזרה

שמואל ב שאלות חזרה על פרקים א-ו

שמואל ב'

שאלות חזרה

לוריא חני

-

שאלות חזרה

שמואל ב פרק יג שאלות חזרה

שמואל ב'

שאלות חזרה

לוריא חני

-

שאלות חזרה

שמואל ב פרק טז שאלות ותשובות

שמואל ב'

שאלות חזרה

לוריא חני

-

שמואל ב דף עבודה בנביא ח-יד

שמואל ב'

דף עבודה

לוריא חני

-

שמואל ב דף עבודה בנביא יט-כד

שמואל ב'

דף עבודה

לוריא חני

-