שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

קריאת ההפטרה לפרשת וארא- נוסח אשכנז

וארא

הקראה

אבינועם מרק

-

מפטיר לפרשת שמות

שמות

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת שמות- נוסח אשכנז

שמות

הקראה

אבינועם מרק

-

מפטיר לפרשת ויחי

מלכים א'

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת ויחי- נוסח אשכנז

מלכים א'

הקראה

אבינועם מרק

-

מפטיר לפרשת מקץ-שבת חנוכה

כסלו

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת מקץ- שבת חנוכה- נוסח אשכנז

כסלו

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת וישב- נוסח אשכנז

עובדיה

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת וישלח- נוסח אשכנז

עובדיה

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת ויצא- נוסח אשכנז

הושע

הקראה

אבינועם מרק

קריאת ההפטרה לפרשת תולדות- נוסח אשכנז

תולדות

הקראה

אבינועם מרק

קריאת ההפטרה לפרשת חיי שרה- נוסח אשכנז

חיי שרה

הקראה

אבינועם מרק

קריאת ההפטרה לפרשת וזאת הברכה- נוסח אשכנז

יהושע

הקראה

אבינועם מרק

סיכום

קישוט סיכום -נביא שופטים

שופטים

סיכום

כיתות ג, ד, ה

רשת מעיין החינוך התורני "בני יוסף"

-

סיכום

קישוט קיר מסכם – נביא מלכים

מלכים א'

סיכום

כיתות ג, ד, ה

רשת מעיין החינוך התורני "בני יוסף"

-

ספר יהושע- כל הפרקים- חוברת דפי עבודה

יהושע

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

ח. בקרמן

-

יהושע- פרק ה פס' א-ז -הסבר ושאלות חזרה

יהושע

דף עבודה

כיתות א, ב

יצחק רבי

-

יהושע פרק ד הסבר הפרק ושאלות חזרה

יהושע

דף עבודה

כיתות א, ב

יצחק רבי

-

יהושע- פרק ז פס' א-י הסבר ושאלות חזרה

יהושע

דף עבודה

כיתות א, ב

יצחק רבי

-

יהושע- פרק ב פס' א עד יז- הקף את התשובה הנכונה

יהושע

דף עבודה

כיתות א, ב

יצחק רבי

-