שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

קריאת ההפטרה לפרשת תרומה- נוסח אשכנז

משפטים

הקראה

אבינועם מרק

-

עטיפה למחברת שופטים

שופטים

כריכה עטיפה

כיתות ג, ד, ה

ברכה מנחם

-

עטיפה למחברת יהושע

יהושע

כריכה עטיפה

כיתות ג, ד, ה

ברכה מנחם

סיכום בנביא יהושע א-ח

יהושע

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

ברכה מנחם

-

קריאת ההפטרה לפרשת משפטים-שקלים- נוסח אשכנז

משפטים

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת יתרו- נוסח אשכנז

יתרו

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת בשלח- נוסח אשכנז

שופטים

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת בא- נוסח אשכנז

בא

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת וארא- נוסח אשכנז

וארא

הקראה

אבינועם מרק

-

מפטיר לפרשת שמות

שמות

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת שמות- נוסח אשכנז

שמות

הקראה

אבינועם מרק

-

מפטיר לפרשת ויחי

מלכים א'

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת ויחי- נוסח אשכנז

מלכים א'

הקראה

אבינועם מרק

-

מפטיר לפרשת מקץ-שבת חנוכה

כסלו

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת מקץ- שבת חנוכה- נוסח אשכנז

כסלו

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת וישב- נוסח אשכנז

עובדיה

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת וישלח- נוסח אשכנז

עובדיה

הקראה

אבינועם מרק

-

קריאת ההפטרה לפרשת ויצא- נוסח אשכנז

הושע

הקראה

אבינועם מרק

קריאת ההפטרה לפרשת תולדות- נוסח אשכנז

תולדות

הקראה

אבינועם מרק

קריאת ההפטרה לפרשת חיי שרה- נוסח אשכנז

חיי שרה

הקראה

אבינועם מרק