שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

מבצע

תכנית המאה

ברכות

מבצע

כיתות א, ב

בני אמונים

מבוך תפילת שמונה עשרה

שמונה עשרה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

-

פאזל מספרים ברכות

ברכות הנהנין

מרכז למידה

הגיל הרך

יוכבד פליישמן-עיבוד אחיה

אחיה

צבעו לפי המספרים-ברכות

ברכות הנהנין

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

מה בצלחת?

ברכות הנהנין

מרכז למידה

הגיל הרך

אחיה

העץ או האדמה?

ברכות הנהנין

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

דין קדימה בברכות

ברכות הנהנין

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

שיר דיקלום

מעשה בתיק

ברכות הנהנין

שיר דקלום

הגיל הרך

אחיה

אחיה

אחר

קריאת שמע עם תמונת הרב ואזנר זצ"ל

קריאת שמע

אחר

אחיה

אחיה

משחק חידון

רכבת הברכות- משחק לשבת

שירי שבת

משחק

הגיל הרך

אחיה/

אחיה

קישוט קיר- י"ג אמרות לר' ישראל מסלנט

בין אדם לחברו

כרזה

כיתות ג, ד, ה

רשת מעיין החינוך התורני "בני יוסף"

-

שאלות חזרה

קצוש"ע סעיף מג'- הלכות ברכות שאלות חזרה

ברכות הנהנין

שאלות חזרה

כיתות ג, ד, ה

אהרונוביץ

-

חוברת סיפורים- בין אדם לחבירו

סיפורים

חוברת עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

מבצע

ואהבת לרעך כמוך- פלקט מבצע

בין אדם לחברו

מבצע

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

ואהבת לרעך כמוך- ציור בנים/נות

בין אדם לחברו

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

מצווה גוררת שפע- סיפור שמע

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

עולם חסד

תפילות מנחה וערבית- שלבי התפילה

קריאת שמע

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אברהם קרדש

-

הסבר הקדיש- דף השלמה

ההוספות בתפילה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אברהם קרדש

-

הסבר קטעי התפילה- דף השלמה

ההוספות בתפילה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אברהם קרדש

-

סיכום

כשרות המאכלים- הרב ויא

ברכות הנהנין

סיכום

כיתות ג, ד, ה

הרב משה ויא

-