שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

אחר

קריאת שמע עם תמונת הרב ואזנר זצ"ל

קריאת שמע

אחר

כללי

אחיה

אחיה

משחק חידון

רכבת הברכות- משחק לשבת

כללי

משחק

הגיל הרך

אחיה/

אחיה

קישוט קיר- י"ג אמרות לר' ישראל מסלנט

בין אדם לחברו

קישוטים

כיתות ג, ד, ה

רשת מעיין החינוך התורני "בני יוסף"

-

שאלות חזרה

קצוש"ע סעיף מג'- הלכות ברכות שאלות חזרה

ברכות הנהנין

שאלות חזרה

כיתות ג, ד, ה

אהרונוביץ

-

חוברת סיפורים- בין אדם לחבירו

כללי

חוברת עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

מבצע

ואהבת לרעך כמוך- פלקט מבצע

כללי

מבצע

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

ואהבת לרעך כמוך- ציור בנים/נות

כללי

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

מצווה גוררת שפע- סיפור שמע

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

עולם חסד

תפילות מנחה וערבית- שלבי התפילה

קריאת שמע

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אברהם קרדש

-

הסבר הקדיש- דף השלמה

ההוספות בתפילה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אברהם קרדש

-

הסבר קטעי התפילה- דף השלמה

ההוספות בתפילה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אברהם קרדש

-

סיכום

כשרות המאכלים- הרב ויא

כללי

סיכום

כיתות ג, ד, ה

הרב משה ויא

-

סיכום

כשרות המאכלים- הרב משה ויא- תשעט

כללי

סיכום

כיתות ג, ד, ה

הר משה ויא

-

סיכום

חוברת הלכות בין אדם לחבירו

כללי

סיכום

כיתות א, ב

אברהם קרדש

-

על מה נברך תחילה? עבודה לכיתות נמוכות

כללי

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

את מה מעשרים? עבודה לכיתות נמוכות

כללי

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

מבצע

מבצע אוספים מאה ברכות

ברכות הנהנין

מבצע

הגיל הרך

אחיה

אחיה

מה נברך? ברכה ראשונה וברכה אחרונה

כללי

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

דומינו בנושא ברכות

כללי

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

ברכת על המחיה- נוסח אשכנז וע"מ

כללי

קישוטים

כיתות א, ב

אחיה

אחיה