שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

מה בצלחת?

ברכות הנהנין

קישוטים

הגיל הרך

אחיה

העץ או האדמה?

ברכות הנהנין

דף עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

דין קדימה בברכות

ברכות הנהנין

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

שיר דיקלום

מעשה בתיק

ברכות הנהנין

שיר דקלום

הגיל הרך

אחיה

אחיה

אחר

קריאת שמע עם תמונת הרב ואזנר זצ"ל

קריאת שמע

אחר

אחיה

אחיה

משחק חידון

רכבת הברכות- משחק לשבת

שירי שבת

משחק

הגיל הרך

אחיה/

אחיה

קישוט קיר- י"ג אמרות לר' ישראל מסלנט

בין אדם לחברו

קישוטים

כיתות ג, ד, ה

רשת מעיין החינוך התורני "בני יוסף"

-

שאלות חזרה

קצוש"ע סעיף מג'- הלכות ברכות שאלות חזרה

ברכות הנהנין

שאלות חזרה

כיתות ג, ד, ה

אהרונוביץ

-

חוברת סיפורים- בין אדם לחבירו

סיפורים

חוברת עבודה

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

מבצע

ואהבת לרעך כמוך- פלקט מבצע

בין אדם לחברו

מבצע

הגיל הרך

אחיה

אחיה

תמונה ציור

ואהבת לרעך כמוך- ציור בנים/נות

בין אדם לחברו

ציור / דף צביעה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

מצווה גוררת שפע- סיפור שמע

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

עולם חסד

תפילות מנחה וערבית- שלבי התפילה

קריאת שמע

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אברהם קרדש

-

הסבר הקדיש- דף השלמה

ההוספות בתפילה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אברהם קרדש

-

הסבר קטעי התפילה- דף השלמה

ההוספות בתפילה

דף עבודה

כיתות ג, ד, ה

אברהם קרדש

-

סיכום

כשרות המאכלים- הרב ויא

ברכות הנהנין

סיכום

כיתות ג, ד, ה

הרב משה ויא

-

סיכום

כשרות המאכלים- הרב משה ויא- תשעט

ברכות הנהנין

סיכום

כיתות ג, ד, ה

הר משה ויא

-

סיכום

חוברת הלכות בין אדם לחבירו

בין אדם לחברו

סיכום

כיתות א, ב

אברהם קרדש

-

על מה נברך תחילה? עבודה לכיתות נמוכות

ברכות הנהנין

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה

את מה מעשרים? עבודה לכיתות נמוכות

ברכות

דף עבודה

הגיל הרך

אחיה

אחיה