שם הקובץ

קטגוריה

סוג

גיל

מחבר

עורך

פורמט

אני ה' רופאיך

גדולי ישראל

סיפור

כיתות א, ב

מנחם שטרן

לאורם נלך-רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל

ביוגרפיה

סיפור

אחיה

אחיה

לאורם נלך-רבי אהרן קוטלר זצ"ל

ביוגרפיה

סיפור

אחיה

אחיה

לאורם נלך-הרה"ק ר' צבי הירש מרימנוב

תולדות

סיפור

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

ויחפור באר אחרת

סיפורים

סיפור

כיתות א, ב

יקותיאל לרנר

אחיה

ספור לקריאה-החבילה הקלה

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה-היסורים מכפרים על העברות

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה-סליחתו של הרב

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה-עשה את עצמו כמו מת

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה-זהירות מיגנבת דעת

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה-הציפור הטיפשה

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה-איזה צבי הצליח ביער

סיפורים

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה- האבנים שהחזירו בתשובה

גדולי ישראל

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה- לא מתחכמים

גדולי ישראל

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה- האבנים שהחזירו בתשובה

גדולי ישראל

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

ספור לקריאה- בזכות אמונת חכמים

גדולי ישראל

סיפור

הגיל הרך

מרדכי חיימוביץ

-

לאורם נלך-הרב מרדכי שרעבי

חיי שרה

סיפור

כיתות א, ב

אחיה

אחיה

עפרון החיתי והחתול המאולף

חיי שרה

סיפור

הגיל הרך

חיימוביץ

-

מרן הרב שך

גדולי ישראל

סיפור

הגיל הרך

חיימוביץ

-

מרן החזון אי"ש

גדולי ישראל

סיפור

הגיל הרך

חיימוביץ

-