היוצא בחודש ניסן ורואה אילנות מלבלבים מברך ברכת האילנות

הרב אברהם ברקוביץ
מחנך ומרצה באחיה

למאגר שיעורי צפייה